"Bird" Charlie Parker: 1949 Concert & All-Stars 1950-1951

Czytaj Dalej

Rola ChRL w polityce międzynarodowej w latach 1949 - 1969

PROKLAMACJA CHRL

Do 2-ej wojny swiatowej Chiny były raczej przedmiotem polityki m.narodowej niż jej podmiotem,sytuacje zmienia się po ‘49r.

-powstanie CHRL nie było na reke ani USA ani ZSRR.Celem Stalina było utrzymanie rozczlonkowania Chin i niedopuszczenie do powstania silnego,centralnego rzadu (chodzi...