Wrodzone zwichnięcie biodra

Dla prawidłowego rozwoju stawu biodrowegoniezbędna jest kongruencja panewkii głowy kości udowej. W przypadkach wrodzonegozwichnięcia biodra głowa kości udowejczęsto przemieszcza się ku tyłowi i ku górze.

Dysplazja biodra wrodzona

Po kilku tygodniach usuwa się część biodro opatrunku gipsowego, co umożliwia naukę siadania, wzmocnie­nie mięśni brzucha, ćwiczenia zgięcia biodra.

Biodro szpotawe wrodzone

W rozpoznaniu różnicowym wrodzonego biodra szpotawego należy brać pod uwagę młodzieńcze biodro szpotawe, krzywicę (zagięcie przynasady) i wszystkie choroby układowe obniżające wartość podporową tkanki kostnej.

Tętnica głęboka okalająca biodro

głęboka okalająca biodro jest naczyniem mniejszym od poprzedniego.

Gałęzie tętnicy olakającej biodro

b) Gałąź poprzeczna (ramus transuersus) albo biodrowa biegnie w przedłużeniu głównego pnia wzdłuż grzebienia kości biodrowej; następnie przenika przez m. biodro-wo-lędźwiowej, wytwarzając tętniczy łuk biodrowy.

Żyła powierzchowna okalająca biodro

powierzchowna okalająca biodro (v.

Żyła głęboka okalająca biodro

głęboka okalająca biodro (v.

Zespół „trzaskającego” biodra

Objawy Słyszalne, widzialne, wyczuwalne dotykiem przesuwanie lub nagłe przeskakiwanie napiętego pasma biodrowo-piszczelowego nad brzegiem krętarza większego, występuje podczas przywodzenia zgiętej w biodrze kończyny, w czasie jej skręcenia na zewnątrz lub przy zginaniu i przywodzeniu uda.

Szpotawość biodra dziecięcego

 Wada na ogół ujawnia się po rozpoczęciu chodzenia i objawia się bezbolesnym jedno- lub obustronnym chodem kolebiącym, analogicznym jak w rozwojowym zwichnięciu stawu biodrowego.

Tętnica głęboka okalająca biodro położenie

Od swego początku tętnica biegnie skośnie ku górze i bocznie ku tyłowi od więzadła pachwinowego do kolca biodrowego przedniego górnego. W przebiegu tym tętnica leży w rowku między powięzią biodrową a powięzią poprzeczną i zespala się z gałęzią wstępującą t.

Tętnica powierzchowna okalająca biodro

Po przebiciu powięzi szerokiej tętnica kieruje się podskórnie w stronę boczną i ku górze równolegle do więzadła pachwinowego aż do kolca biodrowego przedniego górnego, gdzie się kończy, oddając gałązki do powłok ściany brzucha.

Testy dysplazji biodra według Kalschmidta

Pacjent stoi na bolesnej kończynie, a jego tułów jest skręcany za pomocą barków w taki sposób, aby uzyskać maksymalną rotację zewnętrzną stawu biodrowego; dodatkowe pochylenie tułowia do tylu prowadzi do przeprostu stawu biodrowego. Następnie bada się pod kolcem biodrowym przednim dol-lym staw biodrowy.