Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka?

Bicie dzieci – metoda wychowawcza czy przejaw agresji rodziców wobec dziecka? Niewielu jest rodziców, którzy nigdy nie uderzyli swojego dziecka. Badania socjologiczne - odkąd skala problemu złego traktowania dzieci przez rodziców jest w Polsce diagnozowana, a więc od początku lat 90. - pokazują, że zdecydowana większość, ponad 80% rodziców przyznaje się do stosowania różnych form przemocy fizycznej wobec swoich dzieci. Prowadzone są badania na temat tego, jakie jest ...

"Cała Polska bije dzieci"

"Pan Bóg dyktując Mojżeszowi dekalog, pamietał tylko o szacunku do rodziców. O szacunku do dzieci zapomniał". W dzisiejszych czasach dużo się mówi o "złej" młodzieży, o ich braku szacunku do rodziców. Ale z czego to wynika? Rodzice chyba za dużo nam pozwalają. Tylko że "My" skądś musimy czerpać wzory. Telewizja, internet robią swoje... ale czy osoby z naszego najblizszego otoczenia, rodzice nie mają w tym swojej winy? Chuligaństwo, wulgaryzm to cechy dzisiejszej ...

Dziecko karane biciem

W psychologii kara rozumiana jest jako taka konsekwencja zachowania, która zmniejsza prawdopodobieństwo jego ponownego wystawienia.

W procesach wychowawczych stosowane są rozmaite kary, najczęściej dyscyplinujące, polegające na odmowie, zakazie, odebraniu dziecku przyjemności itp. Reakcja dziecka na...

„KOMU BIJE DZWON” E. HEMINGWAY - BEHAWIORYZM

−  Hemingway obserwuje człowieka z zewnątrz

−  ukazanie człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu, w sytuacji podejmowania trudnych decyzji

−  rozważania natury moralnej, filozoficznej są przedstawione poprzez fabułę i szybko przebiegającą akcję

−  bohaterem jest mężczyzna, mocny...

Prawa dziecka - Czy w Polsce można bić dzieci?

Konwencja o prawach dziecka: Każde dziecko ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy (art.: 2, 19, 28, 34, 35, 37, 39).  

Zakaz stosowania kar cielesnych wynika jednoznacznie z przepisów Konstytucji RP, która w art. 40 zakazuje tortur, okrutnego, nieludzkiego...

Bicie się w piersi

Tym gestem, praktykowanym przy słowach „moja wina” i „Panie, nie jestem godzien” przed przyjęciem Komunii świętej, wyraża chrześcijanin swoje poczucie winy. Nie zrzuca winy z siebie, Jęcz wskazuje na siebie i wyznaje z pokorą: zgrzeszyłem! Uderzenie (zamkniętą pięścią) w pierś wskazuje na serce...