Bieńkowski

Czytaj Dalej

Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński"

Kamil Bulonis Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński – o nauczaniu i wychowaniu” „Wielki czeski pedagog i jego dzieła.” Książka Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński – o nauczaniu i wychowaniu” jest próbą zainteresowania czytelników z postacią i dziełami wielkiego czeskiego pedagoga. Chciałbym już na wstępie zauważyć, iż jest to próba w miarę udana przekazująca czytelnikowi streszczenia „dziełek”,

Stanisław Bieńkowski

Stanisław Bieńkowski (15 lutego 1882- 14 września 1958) to jeden z czołowych przedstawicieli nurtu humanizacyjnego. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki w Charlottenburgu, gdzie w 1906 roku za swą pracę pt. "Projektowane i organizacja fabryki wiertarek" uzyskał tytuł inżyniera. Zawodową karierę...

BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW

BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW, ur. 31 VIII 1913 w Warszawie,poeta, krytyk lit., tłumacz. Studiował 1932-39 na UW prawoi filologię rom., nast. w Paryżu. W okresie okupacji przebywałw Warszawie i działał w podziemiu kult., 1945-46 był sekretarzemred. „Odrodzenia", nast. wicedyr. Muzeum Nar. Pol.w Rapperswilu i red...

BIEŃKOWSKA DANUTA

BIEŃKOWSKA DANUTA, ur. 31 I 1920 w Wilnie, prozaik, tłumaczka, eseistka. Studiowała medycynę (1937-39 w Poznaniu, 1939-43 w Bukareszcie). Po wyzwoleniu pracowała jako lekarz we Wrocławiu, od 1949 przebywa w Warszawie. Działaczka społ. (m. in. w RTPD); 1972-75 wiceprezes oddziału warsz. ZLP. Twórczość...

BIEŃKOWSKI KAZIMIERZ JÓZEF OFMRef

Imię zak. Hipolit,ur. 7 II 1731 w Glinianach (Ukraińska SRR), zm. 7 VII1795 w Larnace na Cyprze, misjonarz w Ziemi Świętej.

Do zakonu wstąpił 1755 w prow, ruskiej; nowicjat odbyłw Sądowej Wiszni; filozofię ukończył w studium zak. w Chełmie,a 1760-63 teologię we Lwowie, gdzie 1761 przyjął...