ROGUE RIYER, WOJNY NAP RZEKĄ ROOUE 1855-1856.

W górzy­stych okolicach rzeki Rogue, w Oregonie, komendant Fort Lane często angażował wojsko w nieporozumienia między India­nami i osadnikami, którzy zaczęli atakować wioski indiańskie.

WAKARUSA, WOJNA NAD RZEKĄ WAKARU­SA 1855

wojnę Wakarusa, to jest szereg potyczek między zwolennikami i przeciwnikami nie­wolnictwa wzdłuż rzeki Wakarusa w pobliżu Lawrence (Kansas) (26 listopada - 7 grudnia 1855) w wyniku których, kilku ludzi straciło życie.

Rzeka

Wyobrażenie czterech rzek rajskich spotykamy w judaizmie i chrześcijaństwie, ale także w Indiach; w sztuce chrzęść, wytryskują one często ze wzgórza, na którym stoi Chrystus lub Baranek Boży, i symbolizują cztery Ewangelie.

Powodzenie życiowe na podstawie książki "Bieg życia ludzkiego" Charlotte Buhler

Najbardziej pozytywnie wartościowany jest taki bieg życia, który jest świadomie realizowany przez jednostkę wedle założonego planu, zgodnie z dążeniem do realizacji idei przeznaczenia własnego życia do spełnienia.

Biomechanika biegu

BIOMECHANIKA BIEGU Bieg charakteryzuje asymetryczne poruszanie nogami, z których tylko połowa może równocześnie dotykać ziemi (u czworonogów 2 nogi, u ludzi 1 noga). CO SIĘ DZIEJE ZE STOPĄ PODCZAS BIEGU?

BIEG TO ZDROWIE

Popularne hasło, wylansowane przed laty przez znanego dziennikarzaTomasza Hopfera, zachęcającego do biegania jako najprostszej formy ->RUCHU.

Rzeka Czarna Hańcza

Rzeka Czarna Hańcza, lewy dopływ Niemna.

Meander (zakole rzeki)

Wygięty pętlowato odcinek koryta rzeki lub doliny rzecznej zawarty między dwoma zakrętami o tym samym kierunku, tworzący się najczęściej wskutek → erozji.

Dolina rzeki

Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w związkuz czym konieczne jest niedopuszczenie do ichzalewu w okresie wegetacji, co najcześciej osiągasię przez obwałowanie rzeki.

Zlewnia rzeki

Zlewnia rzeki — obszar, z którego wodaspływa do rzeki po powierzchni ziemi i pod ziemią.

ALCANTARA, m. w zach. Hiszpanii (Estremadura), w środk. biegu Tagu

Od 105 r. istniał tu most wybudowany na rozkaz cesarza Trajana. Wykonany z granitowych bloków, bez cementowego spoiwa, miał 250 m długości, w centralnej części liczył 75 m wysokości. Położony w pobliżu granicy z Portugalią umożliwiał komunikację z tym krajem i dlatego też miał strategiczne...

TORUŃ, m. nad środk. Wisłą, na jej prawym brzegu, o istotnym znaczeniu strategicznym z racji przeprawy przez tę rzekę

Od 1793, czyli II rozbioru Polski, w granicach Prus. Kiedy 17 XI 1806 dotarł tu 5 korpus Lannes’a, miasta bronił silny prus. garnizon pod dow. gen. Lestocąa. Francuzi nie mieli art., dlatego też musieli cofnąć się pod Bydgoszcz, pozostawiając na lewym brzegu niewielką osłonę w Podgórzu.

30 XI...