Biblioterapia

Czytaj Dalej

Biblioterapia

Istototę biblioterapii doskonale obrazuje cytat Urszuli K. " W Polsce pojęcie biblioterapii pojawiło się w ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku, zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, zwłaszcza w pedagogice specjalnej.

Biblioterapia

biblioterapia; jedna z metod psy­choterapii wykorzystująca różne formy twórczości literackiej (poezję, twór­czość beletrystyczną, materiały informacyjne — np.