Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy

Czytaj Dalej

Białowieski Park Narodowy

POWIERZCHNIA PARKU: Powierzchnia parku 10 502 ha Powierzchnia otuliny parku 3 224 ha Długość szlaków turystycznych 21 km ·1 Ścisła ·2 Czynna ·3 Krajobrazowa · · · Liczba turystów w roku 102 tyś.

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

4693 ha), od 1947 zatwierdzony jako Białowieski Park Narodowy (najstarszy w Polsce) o pow. ptaków; z osobliwości -europejski, bocian czarny, orzeł bielik, orlik krzykliwy; 1977 Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery; wpisany na Listę Świat.

Białowieski Park Narodowy

Początki parku sięgają 1921 (rezerwat) i 1932, jednak Białowieski Park Narodowy utworzono dopiero w 1947, w 1996  powiększono obszar do 10,5 tys.

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Dopiero 9 września 1993 roku podpisano rozporządzenie powołujące na miejsce mniejszego parku krajobrazowego - Biebrzański Park Narodowy o powierzchni z otuliną, ponad 126 tyś.

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. Jest to największy park narodowy w Polsce.

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

długości w granicach parku). W granicach parku znajdują się dolne odcinki dopływów Biebrzy.

Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków.

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

żuraw, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kormoran czapla siwa, czapla biała, bocian biały, kaczka krzyżówka, błotniak stawowy spotkać można na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Tworzy się rezerwaty przyrody, parki narodowe, gdzie chroni się zachowaną jeszcze przyrodę, aby człowiek obudziwszy się któregoś dnia, nie musiał stwierdzić, że świat, który go otacza to jedynie fabryki i betonowe osiedla, tereny gdzie brak jest zieleni i zwierząt.

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Kampinoski Park Narodowy jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa.

Kampinoski Park Narodowy - GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

Krajobraz Parku ukształtował się ponad 12 tysięcy temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto.

Kampinoski Park Narodowy - WODY

Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. Największym ciekiem wodnym parku jest Łasica, dopływ Bzury, w dużym stopniu zmeliorowany.

Kampinoski Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

Osobliwością parku jest występowanie brzozy czarnej. Park prowadzi własne gospodarstwo szkółkarskie, skąd pozyskuje się materiał biologiczny, tj.

Kampinoski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Park ma bogate doświadczenia w zakresie restytucji: łosia (od 1952r. Populacja łosia w parku rozwinęła się, a gatunek ten przeniósł się także do innych kompleksów leśnych.

Kampinoski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA

Tereny Parku mają bogatą historię, w tym związaną z walkami o niepodległość Polski. W Parku i na jego obrzeżach znajduje się kilka wartościowych zabytkowych architektury, m.

Kampinoski Park Narodowy - TURYSTYKA

Dla obsługi ruchu turystycznego urządzono na obrzeżu Parku 15 parkingów samochodowych, 6 pól wypoczynkowych, tereny biwakowe. Park jest głównie odwiedzany w dni wolne od pracy.

Narwiański Park Narodowy

Od kilku lat trwają przygotowania do utworzenia na części obecnego Parku Krajobrazowego Mazurskiego Parku Narodowego.