Białoszewski

Czytaj Dalej

Miron Białoszewski

Miron Białoszewski był twórcą niezależnym, niepodporządkowanym ideologiom czy organizacjom. Jego dorobek wyróżnia się na tle literatury współczesnej oryginalną tematyką i sposobem ujęcia. Potrafił – wykorzystując realia codzienności i zwykłość „niskiego” języka – prowadzić czytelnika...

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego wyd. w Warszawie 1970 (ze wstępem J. Wilhelmiego). Pisany u schyłku l. sześćdziesiątych, zawiera opowieść o losach autora w okresie 1 VIII - 9 X 1944 w Warszawie podczas powstania. Białoszewski miał wtedy 22 lata; nie należał do żadnej...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

poezja neoklasyczna...

Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury i innych).

Poezja Wisławy Szymborskiej koncentruje się wokół problemów egzystencjalnych człowieka - przemijania, stosunku do historii, praw przyrody: - przemijanie, niemożliwość dokonania korekty poprzednich wydarzeń, trudności w porozumieniu się "Nic dwa razy", - trudności w porozumieniu się "Niespodziane...

Miron Białoszewski (1922-1983)

Poeta, prozaik, dramatopisarz. Studia polonistyczne rozpoczął na tajnym UW, kontynuował je po wojnie. Przeżył powstanie warszawskie i opisał je po upływie ćwierć wieku w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" (1970). Po upadku powstania został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował...

BIAŁOSZEWSKI MIRON

BIAŁOSZEWSKI MIRON, ur. 30 VI 1922 w Warszawie, zm.17 VI1983 tamże, prozaik, dramatopisarz. Do szkół uczęszczałw Warszawie, przez rok studiował polonistykę na tajnymUW. Powstanie 1944 przebył w stolicy, po jego upadku zostałwywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po powrociepracował początkowo jako...