Białaczki

Czytaj Dalej

Ostre białaczki

U dzieci występują dwa typy ostrej białaczki, tj. ostra białaczka limfobla-styczna (ang. acute lymphoblastic leukemia, ALL) oraz ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloblastic leukemia, AML). Jak już wspomniano ALL jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u dzieci. Pojęcie ostra białaczka nie wiąże...

OSTRA BIAŁACZKA

Jest to ostra choroba, charakteryzująca się nieodwracalnym rozrostem niedojrzałych komórek układu białokrwinkowego, komórek macierzystych, mieloblastów, promielocytów lub limfoblastów, które naciekają tkanki i narządy. Przebiega ona z wysoką gorączką, ciężką niedokrwistością i objawami skazy...

Białaczka

Przyczyną białaczki (leukemia) jest złośliwyproces toczący się w szpiku kostnym — galaretowatejsubstancji wypełniającej jamy szpikowewewnątrz kości [7]. W szpiku kostnym powstajewiele elementów morfotycznych krwi: krwinkiczerwone (erytrocyty), płytki krwi (trombocyty)i krwinki białe (leukocyty).

W...

BIAŁACZKI (leukemie)

Choroby nowotworowe krwi, charakteryzujące się nadmiernym i niekontrolowanym rozrostem tkanek układu krwiotwórczego, częstsze u mężczyzn. Mogą powstawać na skutek działania czynników zewnętrznych (por. mutageny, kancerogeny), infekcji wirusowych (zakażeń retrowi-rusami, wirus HTLV-BLV) lub mieć...

Jakie są przyczyny i sposoby leczenia białaczki?

Przyczyny białaczki są nadal dyskusyjne. Niewykluczone, że wywołuje ją wirus, szkodliwe promieniowanie lub pewne związki chemiczne. Leczenie polega na wykonywaniu transfuzji krwi, podawaniu cytostatyków, steroidów i antybiotyków oraz naświetlaniu i izolacji zabezpieczającej przed infekcją. W niektórych...

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA

Jest to przewlekły stan chorobowy, cechujący się rozrostem elementów układu białokrwinkowego, głównie mielocytów i metamielocytów obojętnochłonnych, który przejawia się dużą leukocytozą i nacieczeniem szpiku i narządów wewnętrznych, zwłaszcza śledziony i wątroby, przez rozrastające się...

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa (ang. chronic myelocytic leukemia, CML) występuje powyżej 4 rż. i jest jedyną przewlekłą (morfologia komórek białaczko-wy eh w szpiku jest zróżnicowana od form mniej dojrzałych do odpowiadających dojrzałym granulocytom) oraz najrzadziej (2-5%) rozpoznawaną białaczką u...

Co to jest białaczka?

Białaczki są chorobami rozrostowymi krwi i dotyczą nieprawidłowości w rozwoju białych krwinek - leukocytów. Ogniskiem choroby może być szpik kostny, miejsce produkcji komórek krwi, albo układ limfatyczny, obejmujący przede wszystkim węzły chłonne. Każdy rodzaj białaczki otrzymuje nazwę od rodzaju...

Co to jest przewlekła białaczka limfoblastyczna?

Przewlekła białaczka limfoblastyczna jest podobna do rodzaju rozwijającego się u dzieci, ale rozwija się o wiele wolniej, zwykle u osób powyżej 60 roku życia. Ostra białaczka limfoblastyczna występuje u dzieci. Pewne rodzaje białych krwinek (limfoblasty i limfocyty ) nie osiągają dojrzałej postaci...

Co to jest ostra białaczka limfoblastyczna?

Ostra białaczka limfoblastyczna występuje u dzieci. Pewne rodzaje białych krwinek (limfoblasty i limfocyty ) nie osiągają dojrzałej postaci pozwalającej im zwalczać zarazki. Ponadto krwinki białe są produkowane w nadmiernych ilościach. W rezultacie szpik kostny zapycha się nadmierną liczbą...

Co to jest ostra białaczka mieloblastycza?

Nazwa ostrej białaczki mieloblastycznej odnosi się do niebezpiecznych zmian, jakie choroba wywołuje w innym rodzaju komórek krwi, neutrofilach. Zaczynają się one w nieograniczony sposób rozmnażać, niszcząc szpik kostny i atakując inne narządy. W chorobie występują typowe objawy anemii, krwawienia...

Co to jest przewlekła białaczka szpikowa?

Przewlekła białaczka szpikowa, podobnie jak forma ostra, atakuje białe krwinki - neutrofile. Jednak tutaj odporność organizmu na choroby nie jest tak bardzo obniżona. Do głównych objawów należą: spadek masy ciała i utrata apetytu, nocne pocenie się, ogólne złe samopoczucie, powiększona śledziona...

Białaczka kosmatokomórkowa

Białaczka kosmatokomórkowa jest specjalną postacią rozrostu komórek limfoidalnych

B. Mają one włochate wypustki i zawierają w cytoplazmie ziarnistości o dodatniej reakcji na kwaśną fosfatazę oporną na winian.

Objawy kliniczne. Klinicznie cechują tę chorobę splenomegalia i...

Białaczka (leukemia) - Informacje ogólne

Jest odmianą choroby nowotworowej, w której białe krwinki mnożą się w szpiku kostnym w zastraszającym tempie. Wiele spośród nowo powstających komórek nie dojrzewa, a rozwijające się erytrocyty i płytki krwi są wypierane przez rosnącą liczbę białych krwinek; w rezultacie może dojść do anemii lub...

Szrotówek białaczek

Lithocolletis blancar-della (F.), rodzina Lithocolletidae — szrotówkowate. Długość skrzydła 4 mm. Często występuje w sadach. Motyle latają od kwietnia do maja i w sierpniu. Gąsienice minują liście jabłoni, grusz, głogu i jarzębiny.