BIAŁY

Kolor symbolizujący zazwyczaj czystość, prostotę, uczciwość, niewinność, prawdę. Starożytni kapłani, również druidzi, nosili na ogół białe szaty liturgiczne. W staroż, Egipcie głowę Ozyrysa zdobiła biała tiara. Białe konie ofiarowywano słońcu, białe byki wybierali na ofiarę druidzi, białe...

Nosorożce afrykańskie - Nosorożec biały i nosorożec czarny

Dwa gatunki nosorożców z Afryki - nosorożec biały i nosorożec czarny - należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem zwierząt świata. Są one obiektem bezlitosnych polowań, mających na celu przede wszystkim zdobycie cennych rogów, z których w wielu krajach świata wytwarza się ozdobne przedmioty i...

Żarłacz biały - Rekiny białe

Znane z napadania na ludzi rekiny białe są morskimi drapieżnikami o budzącej respekt sile i spraw­ności. Potrafią pożreć prawie wszystko, co pływa w oceanie -zwierzę lub człowieka. Niewiele jest zwierząt, które tak jak rekiny białe, wzbudzają uczucie strachu i zarazem fascynują. Przedstawiane w...

Gorczyca biała

Jest to roślina jednoroczna z rodziny Krzyżowych (Cruciferae), pochodząca z Europy Południowej,obecnie uprawiana w Europie Środkowej i Zachodniej oraz w Ameryce Północnej. WPolsce uprawa gorczycy białej koncentruje się głównie w Wielkopolsce i zachodniej częściMałopolski. Niekiedy dziczeje, występując...

HONORAT KOŹMIŃSKI, Honorat z Białej Podlaskiej bł. OFMCap

Imię chrzestne Florentyn Wacław, ur. 16 X1829 w Białej Podlaskiej, zm. 16 XII 1916 w Nowym Mieścien. Pilicą, założyciel bezhabitowych zgromadzeń zak. (—* honorackiezgromadzenia), pisarz ascetyczny.

1. Ż y c i e i d z i e ł a - Pochodził z rodziny inteligenckiej(ojciec był budowniczym miejskim);...

Białe karły

Aktywne życie gwiazd trwa tak długo, jak długo w ich wnętrzach mogą przebiegać reakcje termojądrowe. Proces ten - jak wiemy - rozpoczyna się od spalania najlżejszego pierwiastka - wodoru, a kończy na wytworzeniu najstabilniejszego - żelaza, które dla gwiazd stanowi po prostu bezużyteczny żużel...

Biały walczyk. scenariusz zajęć z muzyki

Temat: Biały walczyk Cel ogólny: nauka tańca do piosenki „Biały walczyk” Cel pośredni: - uwrażliwienie dzieci na muzykę i taniec - zapoznanie dzieci z melodią - zapoznanie dzieci z tekstem piosenki - zapoznanie dzieci z językiem ruchu i tańca - umiejętność pracy w grupie - rozbudowanie zdolności tanecznych i ruchowych - kształtują zdolność postrzegania - ukształtowanie dziecka pod kątem wszechstronnego rozwoju - wyrobienie nawyku aktywnego spędzania ...

Czapla biała

Wygląd: Prawie tak duża jak czapla siwa: długość ciata ok. 90 cm, rozpiętość skrzydeł ok.190 cm; we wszystkich szatach upierzenie śnieżnobiałe. Długość dzioba zróżnicowana. W szacie godowej dziób czarny, tylko u nasady żółty, zimą i w szacie młodocianej żółty. Nogi czarne, pazury...

BIELSKO-BIAŁA i literatura

BIELSKO-BIAŁA, miasto woj. na Pogórzu Śl., nad Białą (prawydopływ Wisły). Powstało 1951 w wyniku połączenia miastBielska i Białej. W 20-leciu międzywojennym utrwaliła sięnazwa i pojęcie ziemi bielsko-bialskiej, gł. dzięki jednościgosp. i społ. bielsko-bialskiego okręgu przemysłowego, choćoba...

BIELSKO - BIAŁA

Siedziba parafii i dekanatów kat. — bielskiegow diec. katowickiej i bialskiego w archidiec. krakowskiej,oraz parafii ewang.augsb. w diecezji cieszyńskiej; do 1951odrębne miasta nad rzeką Białą, będącą przed rozbioramiPolski granicą państw, z monarchią habsburską, 1918-51 międzywojewództwem katów, i...

Rozbicie dzielnicowe - Polityka ruska Leszka Białego

Leszek Biały kontynuował politykę ruską swojego ojca. Tuż pod dojściu do pełnoletności (ok. 1199r.) wziął udział w wyprawie panów małopolskich na Ruś Halicką, gdzie zmarł książę Włodzimierz. Polacy wprowadzili na tron halicki zaprzyjaźnionego jeszcze z dworem Kazimierza Sprawiedliwego, księcia...

Kresa biała

Kresa biała (linea alba) jest to silne pasmo łącznotkankowe, które leży w płaszczyźnie pośrodkowej między mm. prostymi i przyczepia się u góry do wyrostka mieczykowatego, u dołu — do spojenia łonowego. Poszerza się ono stopniowo od góry do pępka; w okolicy pępka jest mniej więcej dwa razy szersze...

CZARNE KWIATY. BIAŁE KWIATY

CZARNE KWIATY. BIAŁE KWIATY, dwa cykle prozy C.Norwida, stanowiące jakby fragmenty dziennika, o różnymcharakterze; prwdr. w „Czasie". Dodatek miesięczny 1856-57.C z a r n e  k w i a t y , bardziej znane, poświęcone są ostatnimspotkaniom i rozmowom z wybitnymi artystami: S. Witwickim,Chopinem, Słowackim...

BIAŁEGO LOTOSU BUNT 1796-1804

Biały Lotos był tajnym stowarzyszeniem buddyj­skim założonym w Chinach w połowie XIV w. Gdy Mandżurowłe napadli na Chiny i zostali władcami kraju (dynastia King panująca w latach 1644-1911), Biały Lotos dążył do obalenia Mandżurów i przywróce­nia poprzedniej dynastii Ming (1368-1644). W 1796 do...

BIAŁA ISTOTA

Część tkanki ośrodkowego układu nerwowego złożona głównie z aksonów neuronów, najczęściej posiadających zmielinizowane otoczki, towarzyszącej tkanki glejowej i na-czyń krwionośnych, istota biała tworzy drugą, wewnętrzną warstwę kory mózgowej, stanowj liczne szlaki, łączące poszczególne...

Ziarnówka biała

 

Wygląd: kapelusz średnicy 2-6 cm, wypukły, potem spłaszczony, z garbkiem pośrodku, ró-żowobrązowy, jasny, drobnoziarnisto omą-czony; brzeg kapelusza staje się z czasem falisty. Białe blaszki wąskie, przyrośnięte, gęste, cienkie, z międzyblaszkami, z upływem czasu nieco żółkną.

Trzon 0,8 cm...

BIAŁA PODLASKA i literatura

BIAŁA PODLASKA, miasto woj., nad Krzną. Zał. w XV w.,przez hetm. w. litew. Piotra Janowicza Białego p.n. Biała,w 1568 nabyta przez > M. K. Radziwiłła Sierotkę, zw. BiałąRadziwiłłowską. W XVII w. zasłynęło bialskie gimnazjum,będące filią Akad. Krak., tzw. Akademia Bialska (zał. 1631).W XVIII w...

Biała Księga Podatków

Charakterystyka

Biała Księga Podatków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Zaproponowano w nim szereg zmian obowiązującego wówczas systemu. Propozycje w niej zawarte miały być rozłożone na kilka lat (1999 - 2002), dotyczyły one kompleksowej zmiany...

BIAŁA PODLASKA, Biała Książęca, Biała Radziwiłlowska

Parafie i dekanat w diecezji siedleckiej. Pierwsza wzmianka o B.pochodzi z 1481 ; prawdopodobnie już wtedy miała prawa miejskie;w 2. poł. XVI w. stała się własnością książąt Radziwiłłów (Mikołaja Sierotki) i była jedną z ich głównych rezydencji,zw. odtąd B. Radziwiłłowską lub Książęcą (Alba...

BIAŁA MAGIA

Czynności i manipulacje tajemne oparte głównie na zręczności i zdolnoścido czynienia rzeczy, które w zasadzie powstają w zgodzie z prawaminatury lub co najwyżej odwołują się do sił nadnaturalnych, "dobrych".Celem białej magii jest dobro i zwalczanie zła, a w powszechnymkulturowym znaczeniu także...