Bezstronność

Czytaj Dalej

Określ na czym powinna polegać niezależność, obiektywizm i bezstronność mediów

 

Po to by media mogły dobrze realizować swoje funkcje, muszą być niezależne od władz. Oznacza to zarówno, że nie mogą być zmuszone do wypełniania poleceń polityków, jak i to, że zagwarantuje im się prawo do wolności słowa i swobodnego przekazywania informacji.

W w państwach demokratycznych...