Bezimienny

Czytaj Dalej

Kontrakty bezimienne - pojęcie i rozwój historyczny

Do kontraktów bezimiennych należał także kontrakt estymatoryjny i ugoda.

Kontrakty bezimienne

Do kontraktów bezimiennych należał także kontrakt estymatoryjny i ugoda.

IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY

Dokument przekazywany co miesiąc przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania i.r.m. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie dotyczy miesiąca grudnia. I.r.m...