Betlejem

Betlejem

Czytaj Dalej

BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

; duchowość swoją kształtujązgodnie z ideą dziecięctwa Chrystusa z Betlejem, szczególnieakcentując prostotę i akceptację wszystkich sytuacji i wydarzeńżyciowych jako pochodzących od Boga.

BETLEJEM POLSKIE

BETLEJEM POLSKIE, udramatyzowane jasełka w 3 aktachz interludiami, utwór L. Kanwą utworustała się bożonarodzeniowa opowieść betlejemska, wkomponowanaw krak.

BETLEJEM

Fic,Betlejem, AK 29(1932) 70-75; R.

Betlejem

Helena i jej syn, cesarz Konstantyn, kazali zbudować w Betlejem bazylikę Narodzenia, która bez wątpienia jest najstarszą budowlą chrześcijańską zachowaną w całości.

BETLEJEM

Miasto w Judei w staroż. Palestynie, na płd. od Jerozolimy, często wymieniane w Starym i Nowym Testamencie jako miejsce śmierci Racheli, zamieszkania Moabitki Rut i Noemi, miasto Dawidowe i miejsce urodzenia Chrystusa; por. Ew. wg Łuk., 2,1-20; cel pielgrzymek chrześcijańskich; hebr. Bet Lehem 'dom chleba a...

SPIS LUDNOŚCI W BETLEJEM

Obraz (1566) Pietera Bruegela St., Bruksela, kol. Mayer van der Bergha. Spis zarządzony wg dekretu cesarza Oktawiana Augusta przez namiestnika Syrii, Cyryna (P. Sulpiciusa Quirina), wg Biblii, Ew. wg Luk., 2, 1-5.