Bethlehem

Czytaj Dalej

BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

Pap. wspólnota mis., składająca się z kapłanów i braci, mającaza cel kształcenie duchowieństwa tubylczego dla duszpasterstwamis.; podlega jurysdykcji Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

Wspólnotę B. założył 20 V 1921 w Immensee (Szwajcaria)P. ->Bondolfi; powstała ona w wyniku reorganizacji SzkołyApost...

BETHLEHEM

Diecezja w Republice Pd. Afryki eryg. M I1951 jako sufr. Bloemfontein, utworzona z wikariatu apost.istniejącego od 12 II 1948;

zajmuje 34 965 km2 i liczy 472 483mieszk., w tym 36 609 katolików, 9 parafii, 37 stacji mis., 28księży zak., 13 domów zak. męskich, 33 zakonników, 7 domówzak. żeńskich, 38...