Bernarda

Czytaj Dalej

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Bernard był twórcą średniowiecznego mistycyzmu w tym samym sensie, w jakim Anzelm był twórcą scholastyki: stworzył podstawę dla dalszego rozwoju.

Bernard z Clairvaux

Ta słynna formuła ma bogatą historię, można ją znaleźćj u ż u autorów starożytnych, Platona i Plotyna, jej klasyczne sformułowaniepodał Augustyn: „Zrozumiałem, że j e s t em daleko od Ciebie - w krainie, gdziewszystko jest inaczej" (inveni longe me esse a te in regione dissimilitudinis), co przejął Bernard: „Dusza znajdzie się w krainie niepodobieństwa" (anima [.

BOLZANO BERNARD

Moese, Les deux courants dans le développement de la méthodologie moderne de sciences Bernard B. Winter, Die Deduktion der obersten Sittengesetzes Bernard B. Die Religionswissenschaft Bernard B.

Szkoła w Chartres - Bernard z Chartres

Horyzontymyślowe i miłość do spuścizny starożytnej charakteryzuje słynne powiedzenieBernarda przekazane nam przez Jana z Salisbury: Bernard powiadał, że jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów,by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie zasprawą bystrości swojego wzroku, czy wysokości ciała, lecz dzięki temu,że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów.

Bernard z Clairvaux

Jego hagiograf mówi, że Bernard zastanawiał się, jakpokierować swoim życiem, czy zostać uczonym, czy świętym. Bernard rozpoczął wprost nieprawdopodobnie owocną działalność nawszystkich polach, w czym pomocna mu była j e g o płomienna retoryka.

BERNARD

Bernarda z Clairvaux, cystersi francuscy; nazwa używana tylko w Polsce na oznaczenie członków zakonu braci mniejszych, dawniej zw. Bernarda ze Sieny - stąd nazwa zakonu w Polsce. Bernardyn, bernard, rasa b.

Czasy Bernarda z Clairvaux

Bernard związany był z nowym ruchem monastycznym, stojącym w opozycji do kluniackiego, szukającym zbliżenia z Bogiem na gruncie ostrej ascezy, mistyki i umartwień.

BERNARD z AOSTY, Bernard z Montjou Św.

Wielkim Świętym Bernardem; przypisuje mu się także założenie hospicjumna Colonne-Joux (Mały Święty Bernard); kanonizowany 1681 ; relikwie B. Jako patron alpinistów przedstawiany bywaz laską alpejską, toporkiem i nartami oraz psem bernardynem.

CAPELLE BERNARD OSB

Martimort, Dom Bernard C, LMD 18 (1961) z. Moral, Dom Bernard C, EE 37 (1962) 253-264 (bibliogr. Vandenbroucke, Dom Bernard C, EL 76(1962) 43-51; F. Dom Bernard C, RBL 15(1962) 187-190.

BOSANQUET BERNARD

Bosanquet, Bernard B. La philosophie de Bernard B. L'évolution de la pensée religieuse du néo-hégéllen anglais Bernard B. Bernard B.

Święty Bernard

Bernard, zakonnik (+ 1081). Jego atrybutami są: krzyż wkształcie laski, laska alpejska, pies bernardyński, narty toporek, szatan w łańcuchach lub o czterech głowach.

Bernard z Clairvaux

Bernard wywarł równieżsilny wpływ na rozwój pobożności maryjnej.

BERNARD z NYSY, Bernard Mikosz, Bernard Crotinphul

zm. 1490, Teolog.

W 1455 rozpoczął studia na wydziale artium w AkademiiKrak., gdzie 1458 został bakałarzem, a 1462 magistrem; przezkilkanaście lat działał na tym wydziale, 1470-71 był jego dziekanem;nast. studiował na wydziale teol., na którym ok. 1473uzyskał stopień bakalarza, między zaś 1482 a 1484...

BOGEDAIN BERNARD JÓZEF (w PSB mylnie Jakub) bp.

Kącki, Józef Bernard B. Kącki, Józef Bernard B.

BUFFET Bernard (1928 - 1999)

Ten ostatnipowiedział: "Bernard oprócz choroby Parkinsona miał nieszczęście złamaćnadgarstek. Z kolei znany aukcjoner Maurice Rheimsstwierdził: "Myślę, że Bernard zabił się z powodu nie-przychylności współczesnegoartystycznego establishmentu".

Szkoła w Chartres - Bernard Silvestris

Za sprawą Teodoryka przesiąknięty do głębi d u c h em starożytności klasyczneji mitologii pogańskiej jest Bernard Silvestris. Pod silnym pływem Chalcydiusza tworzy Bernard swoistą mitologięmającą wyjaśnić kosmogonię.

Święty Bernard z Clairvaux

Bernard z Clairvaux, opat, doktor Kościoła. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej.

BERNARD z Clairvaux św.

Sam Bernard natomiast stał się przedmiotem ożywionej twórczości żywotopisarskiej [por.

CHRZANOWSKI BERNARD

CHRZANOWSKI BERNARD, ur.

KOTULA BERNARD

KOTULA BERNARD, ur.