Bernard Rieux

Czytaj Dalej

Św. Bernard z Clairvaux - mistycyzm

 

- syn rycerza, żył w XII w.

- był znakomitym mówcą - nazywany doctor mellifluus (miodopłynny)

- współtwórca mistyki praktycznej

- mistycyzm - pogląd, że obcowanie z Bogiem jest najlepszym środkiem poznania prawdy

- do poznania trzeba życiem zasłużyć na pomoc bożą, bo siły ludzkie są...

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Bernard był twórcą średniowiecznego mistycyzmu w tym samym sensie, w jakim Anzelm był twórcą scholastyki: stworzył podstawę dla dalszego rozwoju.

CHRZANOWSKI BERNARD

CHRZANOWSKI BERNARD, ur.

KOTULA BERNARD

KOTULA BERNARD, ur.

BERNARD

Bernarda z Clairvaux, cystersi francuscy; nazwa używana tylko w Polsce na oznaczenie członków zakonu braci mniejszych, dawniej zw. Bernarda ze Sieny - stąd nazwa zakonu w Polsce. Bernardyn, bernard, rasa b.

BERNARD DE VENTADOUR

Jeden z najsłynniejszych trubadurów prowansalskich XII w., autor wielu pięknych pieśni miłosnych, przyjmowany na dworze Eleonory Akwitańskiej.

MILSKI BERNARD

MILSKI BERNARD, ur.

SEGEL Harold Bernard

SEGEL Harold Bernard, ur.

SKULIK BERNARD

SKULIK BERNARD, ur.

SYCHTA BERNARD

SYCHTA BERNARD, ur.

WAPOWSKI BERNARD

WAPOWSKI BERNARD, ur.

WOJEWÓDKA BERNARD

WOJEWÓDKA BERNARD, zm.

von TAUCHNITZ Christian Bernard

1816-95, Wydawca nm., który założył wydawnictwo w Lipsku w 1837, a w 1841 zaczął edycję powieści autorów ang. i amer. w oryginale angielskim do sprzedaży na kontynencie europ., a następnie zbiór ang. przekładów autorów nm.

Książki ang. były sprzedawane taniej niż w Brytanii i USA, ale wydawca, mimo...

WAPOWSKI Bernard

ok. 1450-1535, Historyk, astronom i kartograf polski, kanonik krakowski od 1523, od 1515 sekretarz i historiograf Zygmunta Starego.

W 1526 wydał u F. Unglera w Krakowie mapę Sarmacji (Europy Wsch.) i dokładną mapę Polski - pierwsze mapy ziem polskich wykonane przez Polaka i odbite w kraju.

Napisał też...

Czasy Bernarda z Clairvaux

Bernard związany był z nowym ruchem monastycznym, stojącym w opozycji do kluniackiego, szukającym zbliżenia z Bogiem na gruncie ostrej ascezy, mistyki i umartwień.

ALLO ERNEST BERNARD OP

Menoud, U père Ernest Bernard /L.

ARENS BERNARD SJ

ur. 24 VII 1873 w Hosingen (Luksemburg), zm. 1 II 1954 w Kolonii, Misjolog; 1912-16 i 1925-33 naczelny redaktor czasopisma „Die katholische Missionen"; autor podręcznika misjologicznego Handbuch der katholischen Missionen (Fr 1920, 19252) oraz Katholische Missionsvereine (Fr 1922), gdzie podał sposób zakładania...

BAZIN RENÉ, pseud. Bernard Seigny

ur. 26 X I I 1853 w Angers, zm. 20 VII 1932 w Paryżu, Franc, powieściopisarz.

Adwokat z zawodu, był prof, prawa na uniw. kat. w Angers,od 1903 członkiem Akademii Francuskiej.W licznych powieściach z życia franc, prowincji wyraziłcharakterystyczny dla jego pokolenia niepokój o mor.-nar.oblicze...

BERNARD bp. OSB zw. Hiszpanem

zm. po 1125, Pierwszy bp mis. na Pomorzu Zach.; pochodził z Hiszpanii.

We Włoszech wstąpił do benedyktynów eremitów; tam teżzostał mianowany bpem w miejsce bpa usuniętego przez StolicęApost. ; niesnaski w diecezji wynikłe z podziału między wiernymi opowiadającymi się w części za usuniętym bpem...

BERNARD abp.

zm. ok. 1390. Był prawdopodobnie franciszkaninem;abpstwo halickie objął ok. 1381 zapewne dziękiprotekcji księcia opolskiego Władysława, który chciał przenieśćsiedzibę metropolii z Halicza do Lwowa;

rezydował, podobniejak jego poprzednik Maciej (1375-80), nie w Haliczu, lecz weLwowie i Kąkolnikach; w...