Berlina

Berlina

Czytaj Dalej

Berlin

Wschodnie dzielnice Berlina (sektor radziecki) stanowiły odtąd stolicę NRD, z pozosta­łych sektorów okupacyjnych utworzono odrębną jednostkę polityczną - Berlin Zachodni. Od tego momentu Berlin wraz z byłym Berlinem Zachodnim tworzą jedno, niepodzielne miasto.

Berlin

; 1878 miejsce berlińskiego kongresu; 1920 włączenie do Berlina sąsiadujących miast i wsi (Wielki Berlin, ok. między NRD a Berlinem Zachodnim i budowa muru berlińskiego; od 9 XI 1989 jego demontaż; od 3 X 1990 Berlin wraz z byłym Berlinem Zachodnim tworzą jedno miasto.

Bitwa o Berlin

Bitwa o Berlin. Stalin liczył, że Berlin uda się zająć w ciągu maksymalnie tygodnia. Mimo wielkich ambicji Żukowa, które skłoniły go do wysłania piechurów, aby oczyścili pola minowe, wkrótce odebrał oschły telefon od Stalina, który informował go, iż polecił Koniewowi iść na Berlin od południa.

BERLIN - bitwa 1945 r.

W końco­wej fazie walk o Berlin brały udział zgrupowane na południowy zachód od miasta wojska 2 armii (dowódca gen. W rozkazie nr 11074 wydanym 23 kwietnia podzielił Berlin między wojska Żu­kowa i Koniewa tak, że Reichstag znalazł się w strefie wojsk Żukowa.

BERLIN - naloty 1943 r.

Ze względu na zbliżającą się inwazję w Normandii brytyjskie bombowce skierowano do atakowania innych celów, rezygnując z dalszych nalo­tów na Berlin.

BERLIN

  Archiwum Akt Nowych: Ambasada RP i Konsulat Generalny RP w Berlinie sygn. 11048-11052; Akta Protektora Wychodźstwa Polskiego, Nlemcy-Berlin (ArGn); BKórn rps Ms. Kaźmierczak, Polacy w Berlinie, Inowrocław 1937; S.

GROSSBEEREN, m. na płd. zach. od Berlina

Oudinota, maszerując na Berlin, został zaatakowany w okolicach Blankenfelde przez 13 tys. ofensywę na Berlin i zmusiła Francuzów do odwrotu na Drezno i Lipsk.

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia stref wpływów na Bałkanach i w basenie naddunaj-skim.

BERLIN

Berlinka dawn. czterokołowy kryty, resorowany, podróżny pojazd konny z 4 miejscami siedzącymi; pierwsze powstały w Berlinie, stąd nazwa.

Oś Rzym - Berlin – Tokio

, podczas którego podjęto postanowienia w sprawie międzynarodowej współpracy (oś Rzym - Berlin).

DENNEWITZ, m. 60 km na płd. zach. od Berlina

z zadaniem zajęcia Berlina.

Landeskunde Problemdarstellung. Tu Berlin.

PS: Didaktik der Landeskunde Dozentin: Dr. M. Steinmetz Landeskunde im Fremdsprachen Unterricht [email protected] WS 2003/2004 Inhaltsverzeichnis: 1 Einfhrung 2 Genese des Landeskundeunterrichts 2.1 Der Kognitiv – Faktische Landeskundeansatz 2.2 Die kommunikative Landeskunde 2.3 Die Interkulturelle Landeskunde 2.4 Die ABCD Thesen 2.5 Das DACH - (L) Konzept 3 Probleme und Perspektiven des ...

BERLINA CESARZA

Pojazd podróżny skonstruowany specjalnie dla Napoleona, pozwalający stosunkowo szybko pokonywać znaczne odległości. Cesarz niejednokrotnie korzystał z niego, kiedy pracując w Paryżu lub w Saint-Cloud, chciał w ciągu kilku dni dołączyć do armii rozpoczynającej już działania wojenne.

B.c. była...

POCZDAM, rezydencja królów prus. na płd. od Berlina, a także wielki ośrodek wojsk.

3 XI 1805 w podziemiach kościoła garnizonowego, nad trumną Fryderyka Wielkiego, doszło do zawarcia tajnego sojuszu między prus. parą królewską, Fryderykiem Wilhelmem III i Luizą, a ros. carem Aleksandrem I. Prusy zobowiązały się przystąpić do trzeciej koalicji.

Podjęły wprawdzie zbrojenia i...