Bergson

Czytaj Dalej

Przedstaw główne założenia filozofii Henri Bergsona

Bergson najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu.

Co możesz powiedzieć o głównych założeniach filozofii Henri Bergsona?

Zamiast tego Bergson proponuje intuicję (to rodzaj instynktu, ale instynktu uświadomionego), jaźń głęboką (to rzeczywistość wewnętrzna, głębokie przeżycie), czas i przestrzeń (w czasowości widział Bergson najgłębszą cechę rzeczywistości, a w przestrzeni jej deformację), wreszcie rozwój, który nie jest mechaniczny, ale samorzutny i twórczy, wypływający z sił wewnętrznych – popędu życiowego, który ...

Ewolucja twórcza H. Bergsona

Bergson Henri (1859-1951) Francuski filozof. W filozofii współczesnej irracjonalizm jest obecny w bergsonowskiej krytyce intelektu, w koncepcjach psychoanalitycznych Z.

BERGSON HENRI LOUIS

Milct, Intuition bergsonienne et métaphysique, P 1953; J. Theau, La critique bergsonienne du concept, P 1967; M. Essai sur la philosophie bergsonienne des techniques, Québec 1969; R.

FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.