Benedykt

Czytaj Dalej

DYBOWSKI BENEDYKT TADEUSZ

Grochmalicki, Benedykt de Nałęcz D. Domaniewski, Benedykt D. Mikłaszewska-Mroczkowska, Benedykt D. Trepka, Benedykt D.

Benedykt z Nursji

Budzi to wątpliwości, podobnie jak przypisywanie jej założenia klasztoru benedyktynek w Plumbariola (Piumarola), uważanego za najstarszy. W Frankonii wzorem dla benedyktynek stał się założony w 625 roku klasztor w Faremoutiers, w którympołączono regułę Kolumbana z regułą Benedykta.

Święty Benedykt

Benedykt (Biscopa Baducinga), opat. Benedykt lub Bennet jak go się powszechnie nazywa, pochodziłz angielskiej szlachty.

Błogosławiony Benedykt XI

Benedykt XI, papież. Benedykt XI zmarł 7 lipca 1304 r.

Święty Benedykt

Benedykta, w pobliżu Monte Cassino założyła benedyktyńskągałąź żeńską. WPolsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni.

Święci: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn

Benedykt (ur. Był benedyktynem, następnie pustelnikiem. Z dożą Piotrem I Orseolo potajemnieopuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego w Cusan koło Perpignan.

Reformator Benedykt z Aniane (750 - 821)

Wybrany opatem nie zdołał wcielić w życie swego zamierzenia, by wrócić do pełnej reguły benedyktyńskiej,przeniósł się więc do posiadłości ojcowskiej w Aniane i założył nowy klasztor w 785 roku, najpierw wedługreguły Pachomiusza i Bazylego, a gdy to odstraszało nowicjuszy, według reguły benedyktyńskiej.

BENEDYKT XVI

A skoro już mówimy o czasie, można odnieśćwrażenie, że papież Benedykt XVI rozmyślnie postanowił najpierw oddawać się refleksji, bypóźniej dopiero przejść do działania.

BENEDYKT POLAK

BENEDYKT POLAK, zm.

CHMIELOWSKI (JOACHIM) BENEDYKT

CHMIELOWSKI (JOACHIM) BENEDYKT, ur.

HERBEST BENEDYKT, Herbestus Neapolitanus

HERBEST BENEDYKT, Herbestus Neapolitanus, ur.

HERTZ BENEDYKT

HERTZ BENEDYKT, ur.

JOCHER ADAM BENEDYKT

JOCHER ADAM BENEDYKT, ur.

BENEDYKT LEWITA, Benedykt Diakon

Bliżej nie znany diakon kościoła w Moguncji.

Na polecenie swego bpa Antgara (zm. 847) miał 847-852sporządzić zbiór kapitularzy frankońskich (PL 97,698-912),pomyślany jako kontynuacja zbioru kapitularzy opata Ansegisa;

najprawdopodobniej B. to pseudonim, pod którym tzw.grupa pseudoizydoriańska ( ->...

BORNSTEIN BENEDYKT

Wąsik, Benedykt B.

HESSE BENEDYKT

Jan Kamy i Benedykt H.

Święty Benedykt z Aniami

Benedykt z Aniami, opat (750 - 821).

Święty Benedykt Józef Labre

Benedykt Józef Labre, wyznawca (1748 - 1783).