OSTAP BENDER

Gł. bohater satyrycznych powieści pisarzy ros. Ilii Ilfa, 1897-1937, i Eugeniusza Piętrowa, 1903-42, 12 krzeseł (1928) i Złote cielę (1931); przen. wielki kombinator, arcysprytny szalbierz.

BENDER LEON ks.

ur. 16 II 1876 w Kaławie (k. Międzyrzecza),zm. 28 I 1952 w Dąbrówce Wlkp. (k. Świebodzina),Obrońca Polaków w Niemczech.

Pochodził z rodziny niem.; 1902 przyjął święcenia kapł.; od1917 był prepozytem w Międzyrzeczu; na żądanie władz niem.został 1 IV 1923 mianowany prob, w Dąbrówce Wlkp. z...

Test Bender-Koppitz

Badanemu pokazuje się 9 kartek. Badany proszony jest o skopiowanie każdego z tych rysunków tak dobrze, jak potrafi (przykład: ryc. 15-1). Badany może pracować w taki sposób, jaki mu odpowiada. Jest także informowany, że nie jest to test zdolności artystycznych, ważne jest jedynie dokładne odwzorowanie...