Benchmarking

Czytaj Dalej

Benchmarking

 

Samo pojęcie benchmarkingu pochodzi z języka angielskiego i oznacza punk orientacyjny geodety, wyznaczony na widocznym z daleka miejscu, np. na wzgórzu, używany jako punkt odniesienia, normę, wg, której pewna rzecz może być mierzona lub oceniana. W nauce zarządzania benchmarking to porównywanie się z...

Benchmarking

Charakterystyka

Metoda benchmarking-u polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz kopiowanie sprawdzonych wzorów. Porównywanie takie stosowane jest od dawna, stąd niektórzy autorzy wskazują, iż benchmarking nie jest metodą zasługującą na szczególną...

Benchmarking

 

Pojęcie benchmarkingu wywodzi się z języka angielskiego od słowa ‘benchmark’, co oznacza w topografii punkt orientacyjny wyznaczony na widocznym z daleka miejscu (wzgórzu), który wskazuje nam dany kierunek. Można powiedzieć, że jest to punkt odniesienia, pozwalający zorientować się, w którym miejscu...

Benchmarking procesów

Benchmarking definiowany jest jako porównywanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z bezpośrednimi konkurentami oraz z firmami z innych branż, uznanych za liderów. Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa następuje przez uczenie się od najlepszych: "podglądanie" firm, u których dany problem jest...

Jak benchmarking pomaga poprawić konkurencyjność firmy?

Benchmarking to sztuka odkrywania jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują sprawniej niż inne. Możliwe są nawet dziesięciokrotne różnice w jakości, szybkości, kosztach firm przeciętnych, w porów naniu ze światowym liderami.

Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych...

Benchmarking konkurencyjny

Charakterystyka

Benchmarking jest metodą diagnozy, projektowania i doskonalenia różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa poprzez porównywanie stanu aktualnego ze stanem wzorcowym. Jako wzorce przyjmowane są inne przedsiębiorstwa, najczęściej będące liderami danej branży, których rozwiązania...

Benchmarking

Benchmarking- To sztuka odkrywania dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują , sprawniej niż inne. Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych praktyk innych przedsiębiorstw. Etapy bechmarkingu . -określenie przedmiotu ( czym będziemy się zajmować ) - określenie najistotniejszych zmiennych , które będą badane - określenie najlepszych najistotniejszych najistotniejszych swojej klasie przedsiębiorstw - ocena sprawności funkcjonowania tych ...

Porównywanie (benchmarking) i Wykorzystanie benchmarkingu

Programy IFC (Interfirm Comparisons) wprowadzano w latach 70. w Kanadzie. Oznacza porównywanie firm pod różnymi względami w celu wskazania ich siły i słabości. Natomiast pojęcie benchmarking oznacza wyznaczenie punktu odniesienia, względem którego określa się położenie innych punktów. W USA pojęcie...

Wady benchmarking

 

Nadmierne poleganie na benchmarkingu wywołuje zwykle zahamowanie własnej kreatywności poprzez jedynie kopiowanie działań innych firm

Może doprowadzić do powstania niewiele lepszego produktu lub usługi, a w tym czasie konkurencyjne firmy mogą już wprowadzić bardziej innowacyjne...

Benchmarking

 

Metoda porównania własnych procesów do procesów realizowanych przez „najlepszych” we własnej firmie lub w branży lub innych firmach przodujących w kraju i na świecie. Etapy przeprowadzenia benchmarkingu

 

Dzięki benchmarkingowi firma może dokonywać porównania realizowanych procesów z procesami...

Benchmarking - źródła informacji

Charakterystyka

Można wyróżnić następujące rodzaje benchmarkingu: wewnętrzny (gdzie wzorcami do porównań są obiekty znajdujące się w przedsiębiorstwie), zewnętrzny (nazywany też konkurencyjnym, przedmiotem analizy są w nim rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo z tej samej branży)...

BENCHMARKING

Sztuka odkrywania, jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują spraw-niej niż inne (Ph. Kotler). Celem b. jest twórcze naśladowanie „najlepszychpraktyk" innych przedsiębiorstw (np. po II wojnie światowej Japończycystosowali b. kopiując amerykańskie produkty i sposoby działania). B. to...