OBERTYŃSKA BEATA, z WOLSKICH, pseud. Marta Rudzka

OBERTYŃSKA BEATA, z WOLSKICH, pseud.

BEATA DEI GENETRIX

Piotra Damiani do oficjum o NMP (BeataDei Genitrix oraz Maria virgo regia).

Święta Beata

beatus - uszczelniony bogaty, wspaniały, szczęśliwy. Beata, dziewica, męczennica (+ III w.

ŁASKA Beata z Kościeleckich

Żona nadżupana spiskiego, Olbrachta Łaskiego, która przedsięwzięła wycieczkę w głąb Tatr w 1565, stając się w ten sposób pierwszym historycznie stwierdzonym turystą w Tatrach.

BEATA Św.

Żyła prawdopodobnie w III w.

Występuje w martyrologiach pod datą 29 VI, a w Sens (środk. Francja) czczona jest 6 IX, razem z Sankcjanem, Augustynem i Kolumba.

Wg starszej części akt męczeństwa Sankejana (ASanc Sept II668-672), pochodzącej z VIII w., kult B. i jej towarzyszy szerzyłsię bardzo wcześnie...

BEATA CAELI GAUDIA

Hymn w laudesach w dni kilkuświętych mężów {commune sanctorum virorum), od LH 1971, anonimowy utwór z XX w., w BR od ok. 1930 na święta wyznawcówniebiskupów dla niektórych diecezji (w pol. Officiapropria z 1938 na dzień św. Andrzeja Świerada i Benedykta).

Wg hymnu święci zasłużyli na radość nieba...

BEATA CAELI LUMINA

Nowy hymn brewiarzowy (od 1964) na laudesy w dzień św. Brunona z Kwerfurtu.

PoczątekB. naśladuje staroż. hymn o Zesłaniu Ducha Świętego; ostatniastrofa, z prośbą o pokój, pochodzi z XVIII-wiecznego hymnuo św. Wojciechu -» O Martyr invictissime; strofy 2 i 3 mówią o życiu św. Brunona (walka z...

BEATA ES TU IAM DICTA

Sekwencja ku czci św. Barbary,w druk. mszałach pozn. z 1505 i 1524. Mogła powstaćw środowisku pozn. w XV w. (wg H. Kowalewicza) ; składa sięz 4 podwójnych strof typu Lauda Sion; jest to akrostych:początkowe litery poszczególnych strof tworzą imię Barbarám;

nadto po ostatniej strofie dodano „Barbara"; ze...

BEATA NOBIS GAUDIA

Hymn w laudesach uroczystościZesłania Ducha Świętego, rymowany utwór powstały przed X w.(przypisywany św. Hilaremu z Poitiers).

Pierwsze 4 strofy zawierająopis zesłania Ducha Świętego na uczniów Pańskich(wersja w BR 1643-1970 mówiła tylko o apostołach), co stanowitreść corocznego obchodu paschalnej...

BEATE (lub BEATA) MARTYR PROSPERA

Hymn w oficjum czytań na święto męczennika lub męczennicy, złożonyz 5 strof wybranych ze 144-zwrotkowego utworu Prudencjuszaku czci św. Wincentego z Saragossy (Peristephanon, PL 60,378-411), od XIII w. stosowany na dzień św. Agnieszki i innychmęczenników.

Hymn został sformułowany w postaci...

COHORS BEATA SERAPHIM

Hymn w laudesach na święto Jana Apostola, wprowadzony 1971, pochodzący z Bre-viarium ambrosianum; jest dziełem Carla Rosy (XVIII w.).

Sławi umiłowanego ucznia Chrystusa, pośredniczącego w przekazywaniu objawionej nauki o Słowie wcielonym, przypominając, że Chrystus wybrał Jana na świadka swego...