Bawaria

Bawaria

Czytaj Dalej

ABENSBERG, m. w Bawarii, nad rz. Abens, dopływem Dunaju

Gdzie 20 IV 1809 doszło do zwycięskiej dla Francuzów bitwy z Austriakami. Kampania 1809 rozpoczęła się od inwazji armii austr. na Bawarię. WA przez pierwsze dni była rozrzucona kilku korpusami na znacznym terenie.

Napoleon, przybywszy z Paiyża, zdołał skupić ją w okolicach A. i Teugen...

ELCHINGEN, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

Po przerzuceniu WA znad kanału La Manche, Holandii i Hanoweru do Bawarii Napoleon zorientował się, że austr.

HOHENLINDEN, m. w Bawarii, 30 km na wsch. od Monachium

Jana podjęła ofensywę w Bawarii.

ULM, m. w Bawarii, na lewym brzegu Dunaju

We wstępnej fazie wojny z Austrią 1805 Napoleon zdołał przerzucić siedem korpusów WA znad kanału La Manche, Holandii i Hanoweru do Bawarii, odcinając w ten sposób od zaplecza armię Macka, skoncentrowaną w U.

BAWARIA, Bayern

Kraj związkowy w pd. części RepublikiFederalnej Niemiec, zajmuje 70 546 km2 i liczy 10,6 minmieszkańców (1972), w tym 71,3% katolików, 26,5% protestantów,2,2% innych wyznań.

1. KOŚCIÓŁ KATOLICKI — Część pd. obecnej B. (po Dunaj)należała do cesarstwa rzym. (prow. Recja I i II oraz...

ECKMUHL, m. w Bawarii, nad rz. Gross Laber, między Ratyzboną a Landshut

Gdzie 22 IV 1809 Francuzi odnieśli świetne zwycięstwo nad austr. armią arcyks. Karola. Po sukcesie pod Abensbergiem Napoleon ruszył z głównymi siłami na płd., w stronę Landshut, nie wiedząc, że znajdzie tam tylko lewe skrzydło austr. armii. Tymczasem arcyks. Karol z trzonem swoich sił (70 tys.)...

LANDSHUT, m. w Bawarii, nad rz. Izarą (dopływem Dunaju)

Gdzie 21 IV 1809 doszło do starcia między wojskami franc. a austr. Po bitwie pod Abensbergiem arcyks. Karol podzielił swą armię na dwie części. Z większością sił cofał się na wsch. na Eckmuhl, podczas gdy gen. Hiller z lewym skrzydłem (36 tys.) poszedł na płd., ku rzece Iza-rze, którą...

RATYZBONA, m. w Bawarii

Zdobyte 23 IV 1809 przez armię franc. Po zwycięstwie pod Eckmiihl, w pościgu za arcyks. Karolem, który przez R. wycofał się na płn. brzeg Dunaju, Napoleon podszedł pod miasto, którego broniła austr. ariergarda w sile 6 tys. ludzi, chroniąc się za średniowiecznymi mu-rami. Na przedpolu doszło do...