"Globalizacja"- Z.Bauman- recanzja ksiązki

W tym rozdziale Bauman wprowadza nas w rozważania na temat historycznie zmiennej natury czasu i przestrzeni a wzorem i skalą organizacji społecznej. Kiedy Zygmunt Bauman pisał tę książkę, wieże World Trade Center stały sobie bezpiecznie na Manchatanie.

Z. Bauman -"Zarys socjologii zagadnienia i pojęcia"w tenże:metody i techniki badań naukowych- eksperyment

Baumana nie wykorzystuje wszystkich podstawowych i najważniejszych znaczeń i zastosowań eksperymentu. Bauman- Zarys socjologii zagadnienia i pojęcia, w tenże: Metody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963