Stefan Batory - Działalność publiczna

Stefan Batory, zajmując się głównie polityką zagraniczną i sprawami wojny, problemy wewnętrzne pozostawił swemu najbliższemu współpracownikowi, kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu.

STEFAN BATORY

Batory" motorowiec transatlantycki Polskich Linii Oceanicznych, zbud. „Stefan Batory" transatlantyk, statek flagowy polskiej marynarki handl.

Stefan Batory - Władca prywatnie

Zamiłowanie do wojny, demonstrowane przez Batorego, wzbudzało entuzjazm szlachty. Batory był tęgim mężczyzną, nosił brodę i wąsy. Stefan Batory unikał żony, wymykał się w nocy z sypialni, ciągle wyjeżdżał.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1575)

Elekcja i koronacja Batorego były ogromnym sukcesem średniej szlachty skupionej wokół zasłużonego przywódcy ruchu egzekucyjnego, Sienickiego, potwierdzały zarazem polityczną rolę tego środowiska.

Stefan Batory - Informacje Ogólne

Ważniejsze wydarzenia z życia Stefana Batorego Data Wydarzenie 1533 Urodziny 1571 Zostaje wojewodą siedmiogrodzkim 1576 Wybrany na króla polski 1577 Bunt gdański 1578 Organizacja piechoty wybranieckiej 1579-81 Wyprawy przeciw Moskwie 1579 Zdobycie Płocka; utworzenia Akademii Wileńskiej 1580 Zdobycie Wielkich Łuków 1581 Oblężenie Pskowa 1582 Rozejm z Rosją w Jamie Zapolskim 1584 Ścięcie S.

Stefan Batory - Bilans panowania

  Król Stefan Batory, wybitny wódz, miał na swoim koncie szereg zwycięstw.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rządy Stefana Batorego

Batory powołał też piechotę wybraniecką, złożoną z kmieci.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Schyłek panowania Batorego

  Stefan Batory odwoływał się w swoich rządach do senatu, natomiast jego współpraca z izbą poselską układała się różnie.

Stefan Batory

 

- urodził się: 1533, zmarł: 1586

- na tronie w latach: 1576 - 86

- poprzednik Henryk Walezy

- następca Zygmunt III Waza

- syn Stefana, wojewody siedmiogrodzkiego.

- żona Anna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego, króla Polski i królowej Bony Sforza

- dzieci nie miał.

BATORY ANDRZEJ kard.

ur. 1563 w Siedmiogrodzie, zm.28 (lub 31) X 1599 w Mołdawii, Bratanek króla Stefana B.Kształcił się w kolegium jezuitów w Pułtusku oraz w Rzymie:dzięki królowi został 1581 kanonikiem warm., 1583 prepozytemgen. bożogrobców w Miechowie, 1584 kard. i koadiutorembpstwa warm.;

1583 i 1586 jeździł z misją...