Bassano

Czytaj Dalej

BASSANO (da Ponte)

Rodzina sławnych malarzy szkoły weneckiej, mieszkająca w Bassano k. Wenecji (stąd nazwisko).

Twórczość malarska warsztatu B. o charakterze eklektycznym,niezwykle popularna w Hiszpanii, Francji i Holandii(zwł. Jacopo B.), wywarła znaczny wpływ na malarstwow tych krajach.

1. FRANCESCO (St.) — ur. w Bassano...

MARET Hugues-Bernard (22 VII 1763 - 13 V 1839), ks. Bassano, polityk franc.

Ur. w Dijon, dep. Cóte-d’Or, syn lekarza, w początkach Rewolucji związany z jakobinami. Urzędnik min. spr. zagr., posłany w 1793 jako amb. do Neapolu, dostał się w Piemoncie do niewoli austr. i był więziony przez 30 miesięcy. Wymieniony wraz z innymi za córkę Ludwika XVI Madame Royale, późniejszą...