BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - wiele wersji popularnego języka programowania wysokiego poziomu (Microsoft BASIC, Visual BASIC, GW BASIC, Turbo BASIC, Qick BASIC) stosującego początkowo technikę interpretacyjną, a obecnie kompilację i technikę programowania strukturalnego. Jest...

BTLS (Basic Trauma Life Suport)

BTLS (z ang. Basic Trauma Life Suport), to w prostym tłumaczeniu szybkie badanie urazowe. Czynności zawarte w tym elastycznym szkielecie postępowania mają na celu szybkie wykrycie urazów zagrażających życiu poszkodowanej osoby. Sformułowanie elastycznym szkielecie ma na celu uzmysłowienie, że nie jest to badanie, które należy przeprowadzić punk po punkcie, kiedy na pierwszy rzut oka widoczne są priorytetowe urazy, które wymagają natychmiastowego, pierwszorzędowego ...

BER (Basic Encoding Rules)

BER (Basic Encoding Rules) - standard kodowania jednostek danych opisany według ASN i odnoszący się do składni języka, a nie do techniki kodowania danych.

BIOS (Basic lnput Output System)

BIOS (Basic lnput Output System) - podstawowy system wejścia-wyjścia stosowany w komputerach klasy PC. Zawiera zestaw rozkazów przechowywanych w trwałej pamięci ROM, pozwalający poszczególnym wewnętrznym modułom komputera (pamięć, klawiatura, mysz, przerwania, in.) oraz systemowi operacyjnemu na...

BRA ISDN (Basic Rate Access ISDN)

BRA ISDN (Basic Rate Access ISDN) - jeden z dwóch sposobów dostępu do wąskopasmowych usług oferowanych w abonenckiej sieci cyfrowej ISDN przez interfejs cyfrowy BRI ISDN (2B+D). W dostępie podstawowym BRA o maks. przepływności użytkowej 144 kb/s (2x64 kb/s +16 kb/s) jest możliwy przekaz następujących...

NetBIOS (Network Basic Input Output System)

NetBIOS (Network Basic Input Output System) - protokół uzgodniony przez Microsoft i IBM, przeznaczony do komunikacji jądra systemu operacyjnego ze sprzętem technicznym instalowanym w małych i średnich sieciach lokalnych.

Protokół NetBIOS implementowany w sieciowych systemach operacyjnych, takich jak: IBM...