SYMBOLICZNA I DYDAKTYCZNA FUNKCJA BARWY

Ale przy całej chaotyczności i wieloznaczności interpretacji barw u komentatorówśredniowiecznych jedno jest pewne: przeczuli oni siłę oddziaływaniabarwy na psychikę ludzką i wprzęgnęli tę siłę w służbę kultu jako szczególniecenną.

BARWA

Symbolika barw: Biała: w heraldyce - srebrna, oznaczająca czystość, prawdę, niewinność (pole czyste, nieszrafowane); w sztuce - kapłani, magowie, druidzi (odziani na biało); jako barwa pogrzebowa - nadzieja; metal - srebro; kamień - perła; planeta - Księżyc (Diana).

BARWY

Nie ma wśród kolorów białego i czarnego, które zajmują wśród barw szczególne miejsce; brak światła odbiera się jako barwę czarną, zaś jego pełnia daje wrażenie barwy białej.

Barwa

To n oznaczawłaściwość barwy określaną popularnie kolorem;nasyceniem określa się intensywność czystejbarwy, oba więc te pojęcia dotyczą wyłącznie barwchromatycznych.

Wyznaczone minerałów skałotwórczych na podstawie 1.barwa 2.połysk 3.twardość 4.łupliwość 5.przełam 6.pokrój 7.uwagi (mineralogia)

GEOLOGIA – SKAŁY 1) Minerały skałotwórcze: • ŁYSZCZYKI (MUSKOWIT) - barwa : bezbarwny, biało srebrzysty - połysk: perłowy - twardość: 2-2,5 - łupliwość: doskonała w jednym kierunku - przełam: brak - pokrój: blaszkowy, łuseczkowy - uwagi: blaszki muskowitu są giętkie i sprężyste • ŁYSZCZYKI ( BIOTYT) - barwa : brunatny, czarny, ciemnozielony - połysk: perłowy - twardość: 2,5-3 - łupliwość: doskonała w jednym kierunku - ...

Barwa płuc

U płodu donoszonego, któn jeszcze nie oddychał, wskutek dużej zawartości krwi płuca mają barwę ciemnoczerwoną zbliżoną do barwy wątroby. barwnik płucny) barwy stalowoszarej.

Barwy heraldyczne

niekładzenia barwy na barwę (z wyjątkiemczerwieni) i metalu na metal; stosowano też barwynaturalne, zwł. heraldyce barwaodgrywa mniejszą rolę, gdyż większość starszych godełpochodzi ze znaków rozpoznawczo-własnościowych,w których decydował rysunek kreskowy.

ŚWIATŁO - Barwa

Zmieszanie barw prostych daje barwy złożone.

Światło jest barwą

Żyjemy w świecie pełnym barw. Barwami wzbogacamy nasze otoczenie tak, by czuć się w nim dobrze. Ocena barw odbitek wymaga ich odpowiedniego widzenia.

Jakie są barwy podstawowe światła?

Kolor czarny dodany jest w celu zwiększenia in­tensywności ciemnych fragmentów, jako że mie­szanka barw podstawowych ciągle jeszcze odbija trochę światła, w efekcie czego zamiast koloru czarnego powstałby kolor ciemnobrązowy.

Budowa barwy chromatycznej

Przy budowie barwy chromatycznej w zasadzie wszystkie wartości achromatyczne powstają z wymieszania farb triadowych: cyjanu, purpury i żółtej, co oznacza, że wszystkie Przedstawiona na ilustracji budowa chromatycznej barwy brązowej składa się z 70% cyjanu, 80% purpury, 90% żółtego i 0% czerni.

Filtry o barwach chromatycznych i filtr jasności

Filtry stosowane w densytometrach muszą mieć barwy uzupełniające do barwy mierzonych odbitek. Barwy specjalne mierzone są przez filtr, który podczas pomiaru daje największą wartość gęstości optycznej.

Barwa zębów

  Barwa zębów wysuszonych (usuniętych lub zębów czaszki wymacerowanej) jest znacznie jaśniejsza i bardziej biała niż uzębienia żywego osobnika.

Czym jest wysokość oraz barwa głosu?

Tego rodzaju różnice struktury akustycznej dźwięku odczuwane są przez ucho jako różnice barwy dźwięku (Wierzchowska 1971, 55-56), Zarówno wysokość (rejestr), jak i barwa dźwięku mogą - a nawet muszą być świadomie wykorzystywane przez mówiących w przekazach językowych o wyraźnie przeważającej funkcji ckspresywnej i impresywnej.

Barwa jądra

Jest to barwa grubej torebki włóknistej jądra, tzw. Sam miąższ jądra, dobrze widoczny dopiero na przekrojach, ma zabarwienie żółta woszarawe zbliżone do barwy gruczołów ślinowych.

Barwa i konsystencja gruczołu tarczowego

W starości barwa staje się ciemniejsza. Niedokrwienie gruczołu powoduje szaroczerwonawą barwę, zastój krwi daje odcień fioletowy.

Barwa i konsystencja nadnerczy

Kora wskutek zawartych w niej lipoidów ma barwę żółtą, podczas kiedy rdzeń ma wygląd białawo-szary; obie barwy przedzielone są silnie pigmentowaną brązową warstwą wewnętrzną kory.

Barwa śledziony

Zabarwienie śledziony jest purpurowoczerwone; na zwłokach zmienia się ono wkrótce wskutek zmian zachodzących w barwniku krwi, przy czym zmiana barwy następuje tym silniej, im obfitsza jest ilość krwi zawarta w śledzionie w chwili śmierci oraz im szybciej rozpoczyna się proces gnicia.

Barwy przewodów zapalników

W zależności od stopnia bezpieczeństwa górniczych zapalników elektrycznych (GZE) wobec mieszaniny metanu z powietrzem (lub pyłu węglowego z powietrzem); jeden przewód zapalnika ma izolację barwy: białej – dla GZE grupy M, niebieskiej – dla GZE grupy W, czerwonej – dla GZE grupy S; w zależności od klasy GZE, drugi przewód zapalnika ma izolację barwy: żółtej – dla GZE klasy 0,20, brązowej – dla GZE ...

Budowa barwy achromatycznej

Wszystkie odcienie barw powstają z maksymalnie dwóch kolorowych farb drukarskich z czarną.