BAROK - W PIŚMIENNICTWIE TEOLOGICZNYM

); barokowy ideał teologiijako refleksji nad rzeczywistością w świetle wiary zastąpionow dużej mierze typowym dla człowieka -> oświecenia zaufaniemdo naturalnego światła rozumu.

Historia wychowania w baroku

(Bar)Akademia ZamojskaPoziom elementarny (wiek ok. 7 lat) klasa 1 - czytania i pisania w jęzu pol. , nauka alfabetu łac i grec , gramatyka; klasa 2(dwuletnia) - nauka prozodii i zasad składni łaciny i greki , ćwiczenie pamięci przez powtarzanie łatwiejszych zdań,w języku łacińskim i greckim ; elementy wychowania fizycznego ; klasa 3 (dwuletnia) - początki nauki retoryki opartej na przykładach łacińskich , greckich i polskich . Poziom średni (wiek ok. 13 lat) : studia ...

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Pasja

Z innych barokowych dzieł pasyjnych wymienić należy utwory Georga Philippa Telemanna oraz pasje jednego z synów wielkiego mistrza — Carla Philippa Emanuela Bacha.

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Angielski anthem

Czym dla Włochów była kantata, tym był dla Anglików anthem (ang. 'hymn, antyfona'). Anthem należał do gatunków muzyki religijnej, zwią­zanych z wyznaniem anglikańskim. Teksty anthems ograniczały się do psalmów. Szczegół ten odróżnia gatunek angielski od kantaty, w której dozwolone były różne teksty...

Muzyka instrumentalna baroku - Sonata

Do najwybitniejszych twórców sonat barokowych w XVII wieku należą: Salomone Rossi (1570 - ok.

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość operowa

Na dwudzieste lata XVIII wieku przypada początek poważnych zmian w operze. Wyraźna dominacja i popularność opery włoskiej wpłynęła na sposób komponowania oper przez twórców w innych krajach. XVIII-wiecz-ne widowiska muzyczne przestały być wyłącznie przejawem nowych idei estetycznych. Przemiany w...