Zespół bolesnego barku pływaka (czynnościowa niestabilność stawu ramiennego u pływaków)

W piśmiennictwie światowym opisano wiele dolegliwości określanych mianem „barku pływaków”, jednakże większość z nich nie jest specyficzna dla pływania i występuje również w innych dyscyplinach sportu.

We współczesnym pływaniu zawodnicy wykonują rocznie ponad milion ruchów traumatyzujacych bark...

ZESPÓŁ BOLESNEGO BARKU

Choroba cechuje się ostrym bólem w okolicy stawu barkowego, często uniemożliwiającym ruchy; w późniejszym okresie dojść może do znacznego ograniczenia zakresu ruchów barku, jego tzw. zamrożenia. Tłem choroby są zazwyczaj zmiany zwyrodnieniowe w ścięgnach mięśni wchodzących w skład obręczy barkowej...

BÓLE BARKÓW I RAMION („zespół bolesnego barku”)

Jaki charakter ma ból?

Ból może być tępy i drążący, może tez być ostry i prze-szywający; może być trudny do zlokalizowania, w zależnościod struktury bolącej tkanki.

Co boli?

Bolą zarówno mięśnie barków, jak i guzowatości główkikości ramiennej — przede wszystkim przyczepy ścięgniste,torebki...

Barki w starożytnym Egipcie

1) barki grobowe,modele łodzi wkładane do grobu zmarłego, mająceznaczenie magiczne; 2) barki kultowe, przenośne modele łodzi, w których w trakcie procesji niesiono posągkultowy bóstwa; były zdobione na dziobie i rufieboskimi wizerunkami; spoczywały we wnętrzuświątyń w specjalnej sali.

Zespół „strzelającego” barku

Choroba dotyczy przeważnie mężczyzn w młodym wieku o dobrze rozwiniętym umięśnieniu.

Przyczyną choroby jest zazwyczaj czynnościowe usidlanie guzka mniejszego kości ramiennej między mięśniem kruczo-ramiennym i głową krótką mięśnia dwugłowego ramienia lub destabilizacja ścięgna głowy długiej...

Węzły chłonne tylne powierzchowne barku

Są to węzły skórne niestałe, włączone w przebieg naczyń chłonnych powierzchownych barku uchodzących do węzłów pachowych. Rozróżnia się: 1) węzeł tylny górny, położony w pobliżu kąta górnego łopatki; 2) węzeł obojczykowy, położony w pobliżu końca barkowego obojczyka oraz 3) węzeł tylny...

Test przemieszczania barku w kierunku dystalnym

Wykonanie: U siedzącego chorego bark jest spychany do dołu, przy jednoczesnym zgięciu w przeciwnym kierunku, do boku szyjnego odcinka kręgosłupa. Test ten zawsze należy wykonać obustronnie.

Interpretacja: Wystąpienie objawów korzeniowych wskazuje na obecność zrostów w przestrzeni nadtwardówkowej i/lub...