Barbarossa

Czytaj Dalej

Barbarossa

– ucieczka w przebraniu Fryderyka Barbarossy do Niemiec *  przymierze z Aleksandrem III *  wybudowanie w zachodniej Lombardii twierdzy Alessandrii -  nowa wyprawa cesarza do Wloch *  1174 r.

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

Włochy, których rząd został powiadomiony przez Hitlera o planie „Barbarossa" (choć infor­macje o tym dotarły wcześniej do Rzymu) dopiero wieczorem 21 czerwca, utworzyły korpus eks­pedycyjny Corpo di spedizione italiano in Russia (CSIR).

Plan Barbarossa

BARBAROSSA PLAN, Kryptonim niemieckiego planu agresji na ZSRR; opracowany 1940, przewidywał niespodziewane i błyskawiczne uderzenie wojsk, zrealizowany 1941.

FRYDERYK I BARBAROSSA, Fryderyk Rudobrody

Barbarossa, Mn 1979; F. Arendt, Barbarossa im Kyffhäuser oder der literarische Traum vom „geheimen Deutschland", Zeitschrift für geschichtliches Wissen 14(1982) 554-573, 646-660.

FRYDERYK I BARBAROSSA

Józefa II, 1741-80, na widok obrazu Barbarossa składający hołd papieżowi (15Ś2) Federica Zuccaro, w Sali Wielkiej Rady Pałacu Dożów w Wenecji.

Fryderyk I Barbarossa

Fryderyk I Barbarossa, najbarwniejsza i najpopularniejsza postać średniowiecznych Niemiec, potrafił w ciągu kilku lat doprowadzić w Niemczech do pokoju, który od czasów buntu Sasów za Henryka IV rzadko gościł w tym kraju.