Barbara

Czytaj Dalej

Barbara Radziwiłłówna

Barbara była córką Jerzego Radziwiłła i Barbary, córki wojewody podolskiego. Nawet jeśli nie wszystkie zarzuty były prawdziwe to Barbara z pewnością miała dość swobodne obyczaje seksualne.

Barbara Zapolya

Barbara przejmowała się ogromnie toczącą się wojną i poświęcała wiele godzin na modlitwy. Barbara bardzo to przeżyła. Po porodzie wywiązały się komplikacje i Barbara ciężko zachorowała.

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA

Zygmunt August dramat (1783) Józefa Wybickiego idealizuje króla i Barbarę jako patriotkę i czułą żonę. Barbara Radziwiłłówna tragedia pseudoklasyczna (1811) Franciszka Wężyka.

Św. BARBARA

Barbara jest patronką ludzi narażonych na wybuchy, jak pracowników prochowni i arsenałów, artylerzystów, górników (Barbórka, 4 grudnia), ale też flisaków, rybaków i żeglarzy. , 'barbarzynka') popularne w Polsce od XV w. Barbara obraz Palmy Vecchio (Starszego, 1528), Wenecja, S.

GIŻANKA Barbara

W pierwszej połowie 1573 Barbara, kobieta majętna, zgodziła się, zapewne dla tytułu, wyjść za zubożałego księcia, „chudego kniazia" wołyńskiego osiadłego na Mazowszu, Michała Woronieckiego, z którym miała sześcioro dzieci.

Święta Barbara

bárbaros - nie mówiący po grecku, barbarzyński, cudzoziemiec. Barbara, dziewica, męczennica (+ 306). Barbara przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w płaszczu, z koroną nagłowie, niekiedy w czepku.

Bogumil i Barbara - dwie postawy zyciowe

Prawdopodobnie Bogumil nie móglby zyc bez Barbary, ani ona bez niego. Madrosc i rozwaga Bogumila, jego spokój i opanowanie jest wspomagane przez uczuciowosc i nastrojowosc Barbary.

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Tragedia w 5 aktach

(dzieje związku Zygmunta i Barbary, rzekomeotrucie królowej przez Bonę), a zwł. realizacją, zawdzięcza muponadto koturnowość bohaterów (szczególnie wyidealizowanejBarbary, przypominającej heroiny P.

WACHOWICZ BARBARA

WACHOWICZ BARBARA, ur.

BARBARA ZAPOLYA

Dla mnie czwartego dnia listopada Błysnęło światło jasności dniowej, W tym samym roku, kiedy śmierć blada Przerwała życie polskiej królowej, Onej Zapolskiej, dobrej Barbary, Którą opłakał lud cały społem.

BARBARA Św.

(gra słówbarka — Barbarka); patronat ten ośmieszali polemiści protest. Adamski, Der Barbarakult in Schlesien, Br 1939; J.

BARBARA JAGIELLONKA

ur. 15 VII 1478 w Sandomierzu, zm. 15 II 1534 w Dreźnie, Królewna pol., księżna saska.

Najmłodsza córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki,1496 wydana za księcia saskiego Jerzego, margrabiegoMiśni; jak wszystkie dzieci Kazimierza, była głęboko przywiązanado katolicyzmu;

odznaczała...

Jezierska Maria Barbara

(1915-1992); absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z 1937 r. W latach 1937-1944 pracowała w II Ośrodku Zdrowia i Pomocy Społecznej w Warszawie. W czasie okupacji rozwinęła działalność opiekuńczą wobec ludności wysiedlonej z zachodnich terenów Polski. Brała również udział w ruchu oporu...