Baranki

Baranki

Czytaj Dalej

BARANEK

z nimbem występuje postać Chrystusa tronującegolub krzyż na tronie; poziomo, w pasie dolnym — najczęściejbaranki, w górnym apostołowie, święci lub 24 starców ~ Apokalipsyśw.

GANDAWSKI OŁTARZ, Ołtarz Baranka Mistycznego

(katedra św. Bawona, Gandawa), poliptyk o 24 kwaterach,malowany obustronnie 1420-32 farbami olejnymi przez braciH. i J. van —* Eycków; uważany za pierwsze w sztuce EuropyPn. monumentalne dzieło o niezwykle śmiałej i nowatorskiejkompozycji, a także za arcydzieło sztuki flamandzkiej (dziękiartyst...

Baranek, owca

Ze względu na łagodność i cierpliwość oraz na biały kolor jest symbolem łagodności, niewinności i czystości. W starożytność obok ^ barana najczęściej składane zwierzę ofiarne, dlatego też symbol Chrystusa i jego ofiarnej śmierci.

W sztuce chrzęść, baranek znajdujący się wśród innych owiec...