BANTU

(w języku luba ludzie), Grupa szczepów murzyńskich zamieszkujących pd. i środk. Afrykę.

Szczepy te przybywały tu stopniowo do XIX w. z dorzecza górnego Nilu (na pn. od wielkich jezior afryk.), wypierając na zach. mieszkających tu -> Buszmenów i -> Hotentotów; między ludami B. występują różnice...