CZARNY LEGION (niem. Schwarze Legion albo Schwarze Schar, czyli Czarna Banda)

Ochotnicza formacja wojsk, na służbie austr., utworzona przez Fryderyka Wilhelma Brunszwickiego.

Podpisał on 25 II 1809 porozumienie z Austrią, na mocy którego zaczął formować w Nachodzie w Czechach ochotniczy legion, złożony z pp. (1000 żoł.), p. huzarów (również 1000) i baterii art. konnej. Aby...