Bakterie

Bakterie

Czytaj Dalej

PRZEDSTAW BUDOWĘ BAKTERII I WIRUSÓW ORAZ ICH ZNACZENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA I PRZYRODZIE

Istnieją trzy przyczyny ujawniania się objawów chorobowych: Obciążenie organizmu ogromną ilością obcych ciał w wyniku szybkiego namnażania się bakterii; Niszczenie przez bakterie tkanek żywiciela, wykorzystanych jako substrat pokarmowy; Wytwarzanie toksyn bakteryjnych zatruwających tkanki i narządy organizmu gospodarza.

BAKTERIE

Przeważnie ostatecznym akceptorem elektronów jest siarkowodór, co powoduje powstanie wolnej siarki, a nie jak w przypadku roślin i sinic tlen cząsteczkowy, Z tego powodu możemy wśród bakterii fotosyntetyzujących wyróżnić pięć klas: sinice, bakterie zielone siarkowe, bakterie purpurowe siarkowe, bakterie zielone bezsiarkowe i bakterie purpurowe bezsiarkowe.

Bakterie - Informacje ogólne

Niezbędne pierwiastki chemiczne- C, N, S, O Funkcje bakterii - biorą udział w tworzeniu próchnicy -procesy kiszenia (kapusta, ogórków) -są niezbędnym ogniwem w obiegu materii w przyrodzie - biorą udział w obiegu: C, N, S, P - produkcja kwasów organicznych, witamin i aminokwasów - biologiczne oczyszczanie ścieków -symbioza bakterii z niektórymi roślinami uprawnymi -źródło pożywienia -rozkładanie celulozy ...

KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA (na podstawie budowy komórki bakterii)

Na powierzchni komórki bakteryjnej występują liczne włosowate struktury powierzchniowe, do których zaliczamy: -    rzęski: są strukturami wystającymi nad powierzchnię komórki bakteryjnej; umożliwiają komórce aktywny system poruszania się; -    fimbrie: struktury powierzchniowe komórek bakteryjnych, umożliwiające bakterii adhezję, a więc przyleganie do podłoża lub ...

Bakterie świecące

Morfologia i fizjologia Bakterie świecące cechami morfologicznymi oraz fizjologicznymi przypominają bakterie jelitowe.

Mechanizmy chorobotwórczości bakterii

Wpierw Ipa pozwala na związanie się z powierzchnią komórki M, następnie zachodzi endocytoza i przedostanie do cytoplazmy, gdzie Ics B umożliwia interakcję z białkami cytoszkieletu - dzięki temu bakteria może wędrować i błony i przedostawać się do następnej komórki. wydzielane na zewnątrz bakterii.

Bakterie - Metabolizm bakterii - odżywianie

Pewne bakterie są również przyczyną chorób zakaźnych roślin zwanych bakteriorazami. Po pierwsze dzięki specjalnemu barwnikowi- bakteriochlorofilowi- bakterie przeprowadzają fotosyntezę w świetle czerwonym.

Tereny wilgotne - Bakterie

Szczególne znaczenie w gospodarce zbiorników wodnych mają dwie grupy bakterii: bakterie aerobowe (tlenowe) i anaerobowe (beztlenowe).

Podstawy klasyfikacji bakterii

Bakterie często grupuje się w celach opisowych na podstawie czterech głównych cech: •    barwienia metodą Grama Barwienie metodą Grama wykorzystuj zdolność niektórych barwników, jak fiolet krystaliczny, do wiązania się z kwasami teichowymi ściany komórkowej bakterii G(+) i do nieulegania wypłukaniu pod wpływem alkoholu lub acetonu.

Zatrucia pałeczkami Salmonella i innymi bakteriami jelitowymi

Do bakterii jelitowych, mogących wywoływać zatrucia i zakażenia pokarmowe, zalicza się pałeczki duru brzusznego i rzekomego (Salmonella), grupę zarazków wywołujących czerwonkę (Shigella), bakterie z grupy pałeczki okrężnicy(Esche-richia) i Yersinia.

Bakterie chorobotwórcze

Aby ustrzec się przed bakteriami i ich działaniem powinniśmy szczególnie przestrzegać podstawowych zasad higieny, jak również dbać o środowisko w którym mieszkamy i żyjemy, jeżeli jednak dojdzie do zakażenia należy zastosować tzw.

Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

: a) spośród gram-ujemnych - bakterie jelitowe- heterotroficzne beztlenowe pałeczki, najbardziej znana bakteria to Escherichia coli, która zwykle jest komensalem człowieka, żyjącym w jego przewodzie pokarmowym.

Bakterie mlekowe

Bakterie mlekowe — bakterie rozkładające cukierna kwas mlekowy oraz inne kwasy z wydzieleniemdwutlenku węgla i wodoru podczas fermentacjimlekowej zachodzącej przy kwaśnieniumleka, ogórków, kapusty, pasz i innych produktów;wytwarzany przez tc bakterie kwasmlekowy jest środkiem konserwującym produkty1 polepszającym ich smak.

Bakterie - ZNACZENIE BAKTERII

a) współżycie bakterii brodawkowych = korzeniowych, z rodzaju Rhizobium, z korzeniami roślin motylkowych b) współżycie organizmów zwierzęcych z bakteriami.

Choroby wywoływane przez bakterie

Dopiero rozwój bakteriologii i medycyny w XIX i XX wieku doprowadził do opanowania klęski epidemii bakteryjnych.

Bakterie

Bakterie posiadają otoczkę osłaniającą ko­mórkę, w której, inaczej niż u roślin i zwierząt, nie występują wyspecjalizowane struktury - organelle. Materiał genetyczny ma postać kolistej nici i nie znajduje się w jądrze komórkowym, gdyż takiego bakterie nie posiadają.

KLASYFIKACJA BAKTERII

Systematyka biologiczna bakterii nie zawsze nadaje się do stosowania w medycynie, gdyż niekiedy nie odnosi się do jednostek chorobowych powodowanych przez konkretny gatunek bakterii.

Budowa i życie bakterii

Błona jest białkowo lipidowa ale tak jak ściana bakteryjna ma dodatek kwasu pimelinowego i muraminowego, które dają odporność bakteriom na czynniki zewn.

Wirusy i bakterie

Wystepuja bakterie fotosyntezujacei chemosyntezujace. Fotosyntezujace zawieraja bakterioclorofil i naleza do nich b. Bakterie symbiotyczne zyja w symbiozie z roslinami motylkowymi i naleza do nich b.

Co to są bakterie?

Bakterie są wyraźnie większe od wirusów, ale pomimo to mają mikroskopijne rozmiary - 500 średniej wielkości bakterii, jedna za drugą, zajęłoby tylko jeden milimetr długości. Sądzono kiedyś, że należą do osobnej grupy mikrobów, ale obecnie wiadomo, że są rodzajem małych bakterii.