BAHIA BLANCA

Archidiec. w Argentynie eryg. 11 II 1957 z sufraganiami Rivadavia, Santa Rosa oraz Viedma; diecezję B.B. erygowano 20 IV 1934 jako sufr. La Platy, z której została wydzielona;

B.B. zajmuje 82 624 km2 i liczy 500 000 mieszk., w tym 460 000 katolików, 51 parafii, 54 księży diec. i 87 zak., 104 zakonników, 368...