Bagna i torfowiska

Innym rodzajem bagien są nitaki, czyli niewielkie, pokryte roślinnością podmokłe obszary tworzące się w miejscu wycieku na powierzchnię wód gruntowych.

Afrykańskie bagna papirusowe

Afrykańskie bagna papirusowe, takie jak bagna Sudd w płd. Dwa gatunki antylop, zamieszkujących afrykańskie bagna, to sitatunga i lechwe.

BAGNO, WALKA NA BAGNIE 1675.

Indianie, walcząc w biegu, zaczęli uciekać przez zamarznięte bagno.

Wiek bagien węglowych

Wszystkie oddychające powietrzem kręgowce z tego okresu bagien i roślin należały do romady płazów. Życie epoki węglowej, epoki płazów, rozwijało się na bagnach i lagunach i na niskich wybrzeżach lądu wciśniętego między te wody.

Bagno zwyczajne

Bagno zwyczajne jest gatunkiem, którego osobniki nie miewają więcej niż 30 lat. Wymieranie bagna, zwłaszcza na południu i na zachodzie obszaru jego występowania, jest następstwem wybierania torfu i sztucznego osuszania torfowisk.

Bagno, moczary

Grecji symboliczne znaczenie bagna bliskie było znaczenia labiryntu. W psychoanalitycznej interpretacji marzeń sennych spotykamy niekiedy bagno jako symbol psychiki nieświadomej.

Bagna biebrzańskie

Są to głównie ptaki wodno-błotne, w tym zagrożone wyginię­ciem, jak dubelt, batalion, kulik wielki, oraz drapieżne, min ga-dozer i orzełek włochaty Wiosną i jesienią nad rozlewiskami po­jawiają się olbrzymie stada gęsi, kaczek, żurawi i batalionów, przelatujących z południa na północ i z powrotem Bagna bie­brzańskie, słynące przede wszystkim jako ptasi raj, to także miej­sce występowania wilków, łosi oraz ...

Jak osuszono Pomptyjskie Bagna?

Te podmokłe tereny powstały prawdopodobnie około 300 lat przed naszą erą w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało wyniesienie obszarów położonych nad brzegiem morza, jednocześnie odcinając odpływ wody z tych terenów. Od samego początku próbowano osuszyć malaryczne błota lecz dopiero po 2200...

„BAGNO"

Fr. Le Marais, pop. nazwa umiarkowanego, mieszczańskiego, chwiejnego centrum (por. Góra) w Konwencie Narodowym w czasach Rewolucji Fr. 1789.

Czerwone Bagno

Położone w środkowej części Biebrzań­skiego Parku Narodowego, jest największą w Polsce ostoją łosia. Od leśniczówki Grzędy, przez zbiorowiska mszysto-turzy-cowe, mechowiska z zakrzewieniami, me-chowiska otwarte, lasy na siedliskach mineralnych, prowadzą szlaki turystyczne.

Ptaki - GOSPODARZE BAGIEN I WÓD PRZYBRZEŻNYCH

Wielki rząd siewkowych (Charadriiform.es) obejmuje 329 gatunków ptaków od małych do średnich. Jego charakterystycznymi przedstawicielami są długoszpony, kuliki, bataliony, bekasy, mewy, rybitwy i alki.

Mimo tej różnorodności siewkowe mają wszystkie skrzydła ukształtowane w ten sam sposób i wszystkie...