BAGDAD

za Haruna ar-Raszida i Ma'muna, odżywający w Baśniach z tysiąca i jednej nocy, które ukazują miasto handlowe, ruchliwe, a przy tym pobożne i pełne poezji, Bagdad Sindbada Żeglarza.

BAGDAD, Baghdad

Miasto — założył 762 kalif al-Mansur, z dynastii Abbasydów, na miejscu dawnej chrzęść, wsi Bagdad; do 1258 było ono stolicą kalifatu.