Który rynek badać?

Możemy mówić o tynkach potencjanych. tynkach dostępnych, tynkach działania, docelowych i tynkach spenetrowanych. Wyjaśniając te pojęcia, należy zacząć od pojęcia tynku, który jest zbiorem aktualnych i potencjalnych nabywców produktu. W ielkość rynku zależy od ilości nabywców danej oferty rynkowej...

Podaj definicję badania zachowań organizacyjnych

 

Należy przez to rozumieć systematyczne zbieranie informacji na temat interesującego nas zjawiska oraz ich ogólną charakterystykę uwzględniającą zarówno zmienność, jak i nasilenie zjawiska.

Służą do tego – hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne, zmienne pośredniczące, oraz testy...

Wyobrażenia i spostrzeżenia: podobieństwa i różnice; podaj przykłady badań

 

Wyobraźnia – to zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność przedstawiania sobie zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, przedmiotów, zjawisk itp., niewidzialnych dotąd; fantazja, imaginacja.

Wyobrażenie – wywołany w świadomości obraz...

Metodologia badań społecznych

Czynności przednaukowe W poznaniu naukowym można wyróżnić czynności, które badacze przeprowadzają zgodnie z określonymi regułami.

Antropologia społeczna Wykład: Małżeństwo i rodzina jako przedmiot badań antropologicznych,

I. C.Lvi-Strauss jest autorem koncepcji wymiany małżeńskiej, wedle której: 1. kobieta, jako najcenniejsze dobro stanowi przedmiot wymiany między dwoma grupami mężczyzn 2. w ten sposób małżeństwo zapoczątkowuje cykl wzajemności między mężczyzną i kobietą, który jest jedynie wtórnym wyrazem 3. szerszego cyklu wzajemności, gwarantującego związek mężczyzny i kobiety, jako że wejście w związek małżeński z kobietą jest jednocześnie wejściem w związek z jej ...

Metodyka badań miksokopowych minerałów

Kryształy izotropowe: badane przy nikolach skrzyżowanych są zaciemnione niezależnie od ich położenia oraz niezależnie od ich położenia przy obrocie stolika mikroskopu. Kryształy anizotropowe: badane przy nikolach skrzyżowanych 4x ściemniają i 4x rozjaśniają światło podczas obrotu o kąt 360 stopni.

Diagnostyka - badanie układu hamulcowego

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Diagnostyka pojazdów Laboratoriu Temat ćwiczenia : Geometria kół Prowadzący mgr inż. Przemysław Najdychor Data wykonywania 22.X.2006r. Studenci Łukasz Szarama Data przekazania spr. 13.X.2006r. Grupa 41 KEPMiBMZZ Zaliczenie ................................................. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad panujących podczas ustawiania geometrii kół w pojeździe samochodowym (przód),

Badanie naprzemiennego zakrywania oczu (cover-test)

Polega na zasłonięciu ręką lekarza, zasłonką lub ciemnym szkłem jednego oka, podczas gdy drugie oko patrzy na wprost na wskazany punkt (ryc. 7-13). W przypadku gdy zasłonięte oko jest zezujące, po jego odsłonięciu nie następuje zmiana w postaci ruchu oczu, gdyż „silniejsze" oko prowadzące nadal...

Badanie ruchów oczu

Przy nieruchomo ustawionej głowie lekarz poleca pacjentowi patrzeć we wskazanych kierun­kach: do góry, na dół, w prawo, lewo i skośnie: góra-lewo, dół-lewo, góra-prawo i dół-prawo. W przypadku porażenia lub niedomogi jakiegoś mięśnia oko nie wykonuje prawidłowo funkcji danego...

Badanie przemieszczania ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego.

Wykonanie: Badający palcem wskazującym i środkowym jednej ręki ocenia bruzdę między guzkową, drugą ręką obejmuje staw promieniowo-nadgarstkowy odwiedzionej do kąta 80-90° i zgiętej do kąta prostego w stawie łokciowym kończyny górnej pacjenta, a następnie wykonuje bierne naprzemienne ruchy rotacyjne w stawie ramiennym.

Badanie chwytu szczypcowego

Wykonanie: Pacjent powinien podnieść mały przedmiot trzymany między opuszkami kciuka i palca wskazującego.

Interpretacja: Dla zadowalającego przeprowadzenia testu musi być zachowany zmysł czucia: test powinien zostać powtórzony u pacjenta z zamkniętymi oczami. Czynność ta wymaga zachowania pełnej...

Badanie chwytu klucza

Wykonanie: Pacjentowi poleca się chwycić klucz kciukiem i bokiem palca wskazującego.

Interpretacja: Przy zaburzeniach czucia po przyśrodkowej stronie palca wskazującego, np. na skutek uszkodzenia nerwu promieniowego, wykonanie chwytu klucza nie jest możliwe.

Badanie chwytu zgrubnego

Wykonanie: Pacjentowi poleca się mocno trzymać ołówek kciukiem i pozostałymi palcami ręki, podczas gdy badający stara się wyciągnąć ołówek.

Badanie chwytu dłonią

Wykonanie: Badana jest zdolność ręki chorego do obejmowania i utrzymywania włożonej do niej malej piłeczki. Interpretacja: Badana jest siła przywodzenia kciuka i możliwość zginania palców, Jzięki temu można ocenić nerw pośrodkowy i łokciowy.

Badanie siły chwytu

Wykonanie: Badający pompuje mankiet do pomiaru ciśnienia krwi do ok.

BADANIE RADIOLOGICZNE w chorobie przeciążeniowej

W diagnostyce zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa stosowane są takie same techniki radiologiczne jak w diagnostyce uszkodzeń krążka między kręgowego. Podstawą rozpoznania są zdjęcia kręgosłupa w pozycji a-p i bocznej. Należy jednak /wracać uwagę, aby radiogram w projekcji bocznej obejmował cały...

Badania kliniczne w kręgozmyku

Na plan pierwszy wysuwają się zgłaszane przez chorego dolegliwości bólowe o zróżnicowanym nasileniu. Zwykle bóle dotyczą dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Niekiedy jednak dolegliwości te są znaczne i mogą do nich dołączyć zaburzenia korzeniowe. Przemieszczanie trzonów powoduje...

TĘTNA BADANIE

Jedna z najbardziej rozwiniętych, choć bardzo trudnych technikdiagnostycznych w -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNIE. Początki tej metody sięgają Vw. p.n.e. Obecnie doświadczeni lekarze chińscy są w stanie odróżnićponad 40 rodzajów tętna i na tej podstawie postawić nie tylko diagnozę,ale ustalić również system...

Badania archeologiczne

Działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie → zabytku archeologicznego.

MARKETINGOWE BADANIA RYNKU

Wybór metody zależy od czasu, jakim dysponujebadacz, wielkości środków przeznaczonych na b.