Awinion

Awinion

Czytaj Dalej

Rzym i Awinion

Podjął on wtedy rokowania z kardynałami i królem francuskim, a gdy udałomu się opuścić Awinion i dostać pod opiekę księcia Orleanu w Prowansji, uzyskał (1403) ich powrót doswej obediencji.

AWINION

Awiniońska niewola papieży, 1309-77, okres przebywania siedmiu papieży: Klemens V, Jan XXII, Benedykt XII, Klemens VI, Innocenty VI, Urban V 1 Grzegorz XI, w Awinionie pod opieką królów francuskich, zw. też Panna (Panny z Awinionu).

AWINION, Avignon

Miasto i abpstwo w pd. Francji (Prowansja), w XIV w. siedziba papieży.

1. Miasto — A. był ok. 48 prz. Chr. kolonią rzym. (Ave-nio); w okresie wędrówek ludów pozostawał we władaniu Burgundów, Wizygotów, Ostrogotów i Franków; od IX w. jako część Burgunda był własnością hrabiów Tuluzy i Prowansji; w...

AWINION (Avignon), m. w płd. Francji, dep. Yaucluse

Do początków Rewolucji należało do papiestwa, chociaż ze wszystkich stron otoczone było terytorium franc. 12 VI 1790 mieszkańcy zażądali przyłączenia A. do Francji. Po pewnych wahaniach Konstytuanta przeprowadziła plebiscyt, w którym większość ludności opowiedziała się za aneksją. Zostało to...