Awarowie

Awarowie

Czytaj Dalej

Awarowie

Longbardowie opuścili Panonię i ruszyli w swą brzemienną w skutki wyprawę do Italii, Awarowie zawładnęli zaś ich siedzibami. Część ze Słowian została przez Awarów podbita, część zmuszona do licznych danin i powinności, inni dobrowolnie wchodzili w sojusz z Awarami i stawali do walki przeciwko Cesarstwu.

Awarowie i Maurowie

Lud turecki, spokrewniony z Hunami i Bułgarami, Awarowie mieli swoje państwo na Nizinie Węgierskiej,urządzając stąd w 788 roku napady na Bawarię i Friaul.

AWAROWIE

Azjatycki turecki lud koczowniczy, który w VI w. stworzył państwo (chanat awarski) na terenie późniejszych Austro-Węgier, zniszczone w 796 przez Karola Wielkiego. Słowiańska nazwa Obrzy przybrała z czasem znaczenie 'wielkoludów'; polskie obrzymski, obrzymowy, a od XVI w. - olbrzymi i...

AWAROWIE

Słow. Obrowie, lud koczowniczy pochodzenia mongolskiego, przebywający na Nizinie Węg. w VI-IX w. A. przybyli w poł. VI w. z Azji Środk. nad dolną Wołgę; 560/561 walczyli z Antami (Słowianami wsch.);

562 i 566/567 poprzez Polskę pd. napadali na Galię; 567 pod wodzą chagana Bajana, wspólnie z...