Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu

- uzależnienie jednostki od zbiorowości - wulgarny schemat życia erotyczno - obyczajowego w rodzinnym majątku - wakacyjna przygoda z wiejską dziewczyną nie wybiegająca poza ten schemat - bierność i tchórzostwo, rezygnacja z ideału samodzielności wobec ludzi wpływowych i bogatych - uległość wobec protektora - reprezentant mieszczańsko - urzędniczego "towarzystwa" małego miasteczka - pozbawiony wrażliwości moralnej, utrzymujący dziewczyną spychaną ...

"Tańczący jastrząb”, czyli koszty awansu

W Tańczącym jastrzębiu autor wskazuje na przyczyny uaktywnienia się na miejskim gruncie negatywnych cech przez zbytnią wiarę w awans i wartość szybkiej kariery, rekompensującej niedawną biedę i poniżenie.