Awangarda poetycka

Czytaj Dalej

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - AWANGARDA

awangardziści - racjonaliści, wielbiciele techniki i maszyny, przeciwstawiają się biologii, spontaniczności, naturze przedstawiciele: Tadeusz Peiper, Jan Brzękowski, Julian Przyboś * Lipiec (nawiązanie przez Karola Irzykowskiego Mgły na Parnasie - Utwory Przybosia to jak tabliczki bulionu, takie są zagęszczone) * Z Tatr 5.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Dramat poetycki — obejmuje utwory charakteryzujące się dwupła-szczyznowością znaczeniową (symboliczne, alegoryczne, przypowieściowe), luźną kompozycją, rozmaitością odniesień stylizacyjnych i poe-tyckością języka.

KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

−  wyzwolenie się z ciemnoty

−  interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania).

−  powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej

- utwory Platona, Horacego itp.

−  afirmacja życia

ROMANTYZM W ANGLII - CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ („GIAUR”)

−  utwór fabularny

−  posiada akcję

−  narracja w trzeciej osobie

−  kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater)

−  narratorzy są często subiektywni

−  brak chronologicznego ułożenia wydarzeń

−  narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby ukazać tragiczne...

CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ

1.  Jest kilku narratorów - narrator autorski, wszechwiedzący, opisuje dzieje Konrada - narrator, bohater, jest nim Wajdelota w swojej pieśni - narrator bohater, jest nim Konrad Wallenrod

2.  brak chronologii (Wallenroda poznajemy przy wybraniu go na Wielkiego Mistrza, potem jest opisane jego życie)

3. ...

CREDO POETYCKIE

(sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna...

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

:“Słowo stało się ciałem, a Wallenrod - Belwederem”): miłość do ojczyzny wymagająca konieczności oboru nieetycznych dróg działania (starcie racji władcy z racjami poddanego; przysiega na wierność a konieczność jej złamania; legalizm a nielegalność spisku) Bajronizm: typ bohatera, postaci dumnej i namiętnej, tajemniczej i wyniesionej ponad przeciętność, jego wewnętrzne rozdarcie (dramatyczny konflikt pomiędzy obowiązkiem wobec ...

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. „Futuryzm”

−  pochwała energii

−  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość

−  pogarda dla dotychczasowych wartości

−  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem

−  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna...

AWANGARDA KRAKOWSKA

−  avant-garde - straż przednia

−  Tadeusz Pejper, Julian Przyboś

−  czasopismo „Zwrotnica”

−  3xM (miasto, masa, maszyna)

−  metafora teraźniejszości

−  język rozwija się wraz z technologią

−  poezja powinna współbrzmieć z rzeczywistością, prezentacja rzeczywistości

−  fascynacja cywilizacją...

AWANGARDA KRAKOWSKA - JULIAN PRZYBOŚ

„Lipiec"”

   „Na świadectwach wzbici w radość, odlecieli uczniowie    

Drży powietrze po ich śmigłym zniku”  

„Z Tatr”

−  tragedia zmarłej taterniczki obok krajobrazu Tatrzańskiego

 „Notre - Dame”

−  poczucie przytłoczenia wobec wspaniałości filarów katedry

−  podmiot liryczny jest ...

AWANGARDA KRAKOWSKA - WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

−  tworzył poezję proletariacką

−  poezja ma powiedzieć to, czego nie mogą powiedzieć inni

−  popierać proletariat

−  ma być ostra, zagrzewać

−  poezja jako forma walki o nowy ład społeczny

−  ma wyrażać problemy robotników

−  poeta romantyczny

−  poezja ma agitować, podrywać do czynów

− ...

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Dlatego dzisiaj mogę chyba powiedzieć, że właśnie awangardowy sposób przedstawienia świata, często w sposób zdeformowany, pobudza mój umysł do refleksji nad wszystkim, co mnie otacza, stymuluje moje myśli, zmusza mnie do refleksji na temat życia.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - S K A M A N D E R

Wpływ czynników politycznych.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - F U T UR Y Z M

F U T UR Y Z M

Pojawił się na południu Europy (tam gdzie istniał imperializm i silne tendencje rewolucyjne) świat techniki - nowy symbol maszyny. Ojczyzna - Włochy. Przedstawiciele: Marinetti, po I wojnie światowej prąd ten przekształcił się w faszyzm

Polska: Kraków i jego kluby Katarynka,"Gałka...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BRONIEWSKI

BRONIEWSKI

Narodziny poezji rewolucyjnej (grudzień 1922r. pierwszy prezydent Polski Odrodzonej, G. Narutowicz - ginie, inflacja, zła sytuacja gospodarcza; wielonarodowościowy charakter państwa - Ukraińcy, Białorusini, Żydzi); radykalizacja młodzieży inteligenckiej

Walka o nowy ład społeczny -...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BOLESŁAW LEŚMIAN

1. eksperymenty z językiem (liczne neologizmy) - tworzył czasowniki od rzeczowników i rzeczowniki od czasowników

2. stosował wzory metryczne, zapożyczone z ludowych pieśni i ballad

3. fantastyka, metafizyka (dziwne stworzenia)

4. wszystko umiejscowione w przyrodzie, potrzeba kontaktu z Bogiem ( nota...

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego

Analiza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.