Awangarda

Czytaj Dalej

LINIA, czasopismo awangardy lit.

awangardy poetyckiej. SŁAWIŃSKI Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wr. " - centrum awangardy, w: Czasopisma awangardy, cz.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Dlatego dzisiaj mogę chyba powiedzieć, że właśnie awangardowy sposób przedstawienia świata, często w sposób zdeformowany, pobudza mój umysł do refleksji nad wszystkim, co mnie otacza, stymuluje moje myśli, zmusza mnie do refleksji na temat życia.

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym?

Dlatego dzisiaj mogę chyba powiedzieć, że właśnie awangardowy sposób przedstawienia świata, często w sposób zdeformowany, pobudza mój umysł do refleksji nad wszystkim, co mnie otacza, stymuluje moje myśli, zmusza mnie do refleksji na temat życia.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - AWANGARDA

awangardziści - racjonaliści, wielbiciele techniki i maszyny, przeciwstawiają się biologii, spontaniczności, naturze przedstawiciele: Tadeusz Peiper, Jan Brzękowski, Julian Przyboś * Lipiec (nawiązanie przez Karola Irzykowskiego Mgły na Parnasie - Utwory Przybosia to jak tabliczki bulionu, takie są zagęszczone) * Z Tatr 5.

Poezja awangardowa - Druga awangarda

Ich „awangardowość”oznaczała często „antyskamandryckość”, czyli niezgodę na „kabaretowe” widzenie poety. ”Zarazem pod wieloma względami twórcy „drugiej awangardy” byli raczej przeciwnikaminiż spadkobiercami swych krakowskich poprzedników.

Awangarda Krakowska (program, twórcy, przykłady)

Grupa skupiona wokół Tadeusza Peipera i pisma "Zwrotnica"; należeli do niej Julian Przyboś, Jan Parandowski, Adam Ważyk; Głosili związek literatury z teraźniejszością, w odróżnieniu od futurystów, ale podobnie do futurystów ma współbrzmieć z nowoczesnością, cywilizacją, techniką i rozwojem miast (hasło 3*M: "Miasto, Masa, Maszyna" Tadeusza Peipera); obserwowanie ludzi miast wtłoczonych w machinę codzienności, stąd należy brać ...

AWANGARDA

Umownym terminem „druga awangarda"określano nowe tendencje w poezji lat trzydziestych. Estetyka awangardowainspirowała prace i artykuły dyskusyjne K. Awangardowi artyści-plastycy (M.

NOWA SZTUKA, czasopismo awangardy poet.

i „pole nowej syntezy sztuk", skupiało przedstawicieli różnych nurtów awangardy, gł. sztukę awangardową, a zarazem był próbą przezwyciężenia złudzeń i ograniczeń dotychczasowych kierunków (zwł.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach.

Poezja awangardowa - Przyboś: rozdwojenie awangardy

Nie ulegało wątpliwości, że to właśnie Przyboś stanie się wkrótce drugim (whierarchii może nawet pierwszym) autorytetem awangardy, twórcą  estetyki konkurencyjnejwobec koncepcji Peipera. Sponad (1930) Przyboś kontynuował linię wczesno-awangardową i jednocześnie dążył do jej przełamania.

KIERUNKI ARTYSTYCZNE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - FUTURYZM (SKRAJNA AWANGARDA)

Twórcą jest Filippo Marinetti. W 1909r. ogłosił swój I manifest pt. „Futuryzm”

−  pochwała energii

−  odrzucenie przeszłości, patrzenie tylko w przyszłość

−  pogarda dla dotychczasowych wartości

−  fascynacja tym co nowe, cywilizacją, urbanizmem

−  żądanie nowej estetyki, nowego ideału piękna...

AWANGARDA KRAKOWSKA

−  avant-garde - straż przednia

−  Tadeusz Pejper, Julian Przyboś

−  czasopismo „Zwrotnica”

−  3xM (miasto, masa, maszyna)

−  metafora teraźniejszości

−  język rozwija się wraz z technologią

−  poezja powinna współbrzmieć z rzeczywistością, prezentacja rzeczywistości

−  fascynacja cywilizacją...

AWANGARDA KRAKOWSKA - JULIAN PRZYBOŚ

„Lipiec"”

   „Na świadectwach wzbici w radość, odlecieli uczniowie    

Drży powietrze po ich śmigłym zniku”  

„Z Tatr”

−  tragedia zmarłej taterniczki obok krajobrazu Tatrzańskiego

 „Notre - Dame”

−  poczucie przytłoczenia wobec wspaniałości filarów katedry

−  podmiot liryczny jest ...

AWANGARDA KRAKOWSKA - WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

−  tworzył poezję proletariacką

−  poezja ma powiedzieć to, czego nie mogą powiedzieć inni

−  popierać proletariat

−  ma być ostra, zagrzewać

−  poezja jako forma walki o nowy ład społeczny

−  ma wyrażać problemy robotników

−  poeta romantyczny

−  poezja ma agitować, podrywać do czynów

− ...

Poezja awangardowa - Czy to jest nadal awangarda?

Zarówno w poezji Peipera, jak i Przybosia idee awangardowe stopniowo traciły swą orto-doksyjną zaciętość. Polemika awangardzisty z romantykiem zaczyna się od okrojenia cytatu.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Lęk przed awangardą

Rewolucyjno – awangardowa wizja dziejów bu-dziła przerażenie u osób wychowanych w duchu klasycznym, szanujących utrwalony porzą-dek społeczny i dorobek przeszłości.

Awangarda

Awangard, koncepcję dzieła i kulturycechuje różnorodność teoret. Powodowało to nie tylkomodyfikację topograficznego układu awangardowejkultury (zach.