Auxerre

Auxerre

Czytaj Dalej

GERMAN z AUXERRE Św. bp.

ur. ok. 380 w Auxerre,zm. prawdopodobnie 31 VII 448 w Rawennie, organizatorżycia kośc. w —> Galii, p a t r o n —* A u x e r r e .

1. Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . pochodził z zamożnejrodziny z e środk. Galii; wykształcenie human, otrzymał prawdopodobniew Autun; po studiach prawniczych w...

ERYK z AUXERRE, Heric z Auxerre OSB

ur. ok. 841 w Héry (k. Auxerre), zm. 876 w Auxerre, hagiograf.

W Auxerre, gdzie wstąpił do zakonu, i w Laon studiował teologię i klasykę, napisał Vita sancii Germani Antissidoriensis (MGHPoetae III 428-517), Miracula sancii Germani (MGHAuc-tant XII 172; PL 126,1123-1272) i dzieje bpów Auxerre pt. Gesta...

AUXERRE

Bpstwo hist, w środk. Francji, sufr. Sens. Chrześcijaństwo w A. znane było już w in w., a 303 (304) poniósł śmierć męczeńską św. Peregryn, pierwszy znany bp A.; 20 bpów A. jest czczonych jako święci, m.in. German, — Aunariusz; 578 Aunariusz zwołał w A. synod w sprawie dyscypliny kościelnej. Pod...

Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Auxerre

Wilhelma z Auxerre ( t 1237 r.) znamy jako członka komisji papieskiej do sprawustalenia prawowierności Arystotelesa. Od początku XIII w. był profesoremw Paryżu. Czuć w jego pismach powiew nowej filozofii. Pozostawał pod wpływemStefana z Langton i Prepositina z Cremony, ale zachował przy t ym...

GODFRYD z AUXERRE, Godfryd z Clairvaux SOCist

ur. między 1115 a 1120 w A u x e r r e , zm. po 1188 w Clairvaux,opat, teolog. J a k o uczeń P. Abélarda wstąpił 1140 do zakonu;1145 został s e k r e t a r z em i towarzyszem podróży Bernarda zClairvaux (m.in. 1146 do Niemiec w celu nawoływania do wyprawykrzyżowej i 1148 na synod w Reims), 1157 o p a t em...

REMIGIUSZ z Auxerre

Wybitny uczony z drugiej połowy IX w., mnich w klasztorze św. Gcrmana w Auxerrc, nauczał najpierw tam, a następnie w Reims i w Paryżu. Pozostawi] po sobie długi szereg komentarzy przede wszystkim do póżnoantycznych gramatyków [Donat, Pryscjan, Fokas, Eutyches], ale także do poetów [Terencjusz...