Autoportret z Saskią

Autoportret z Saskią

Czytaj Dalej

SASKIA VAN UYLENBURGH

Rembrandta, wniosła mu duży posag i miała z nim czworo dzieci, z których przeżył tylko syn, Tytus. Autoportret z Saskią (z kielichem wina) obraz (ok. Sun kia z goździkiem obraz (1641) , Gal.

Autoportret

Diirer, Leonardo, Giorgione),co wiązało się z przemianą statusu artysty, któryprzestawał już być tylko rzemieślnikiem cechowym,a aspirował do rangi artysty wyzwolonego, artysty--humanisty Od tego czasu rozwinięte zostały różnerodzaje a.

Jestem Europejką, mój autoportret.

Gdybym miała powiedzieć, kiedy człowiek zaczyna się w pełni identyfikować z czymkolwiek, powiedziałabym , że wtedy, kiedy to COŚ dobrze pozna.