Autobiografia

Autobiografia

Czytaj Dalej

AUTOBIOGRAFIA DUCHOWA

opisała swoje objawienia dotyczące kultu Serca Jezusowego; o trudnościach napotykanych na drodze do doskonałości, a nadto o modlitwie i stanach ekstatycznych pisała Gemma Galgani (Estasi, diario, autobiografia, R 1943); Teresa od Dzieciątka Jezus z polecenia przełożonych zak. Mar-chocka (Autobiografia mistyczna, Pz 1939); szereg notatek auto-biogr.