Austriacy

Austriacy

Czytaj Dalej

Anna Austriaczka

 

- pierwsza żona Zygmunta III Wazy

Anna Austriaczka była córką arcyksięcia Karola Habsburga i Marii, córki Albrechta V księcia bawarskiego. Urodziła się w 1573 roku. Rodzice bardzo kochali Annę, podobnie jak pozostałe dzieci, ogromnie dbali o ich interesy. Wychowywała się w Grazu.

Nauczycielami Anny...

Konstancja Austriaczka

 

- druga żona Zygmunta III Wazy

Arcyksiężniczka Konstancja urodziła się w 1588 roku jako 13 dziecko Karola Habsburga i Marii Bawarskiej Wychowała się w Grazu pod czułą opieką rodziców. Między Grazem a Krakowem istniały wtedy ożywione stosunki, ze względu na małżeństwo Zygmunta III Wazy z...

ANNA AUSTRIACZKA (1)

1573-98, Córka arcyksięcia styryjskiego Karola Habsburga, matka Władysława IV, królowa polska i szwedzka, od 1592 żona Zygmunta III Wazy.

ANNA AUSTRIACZKA (2)

Fr. Annę d'Autriche, 1601-66, infantka hiszp., córka Filipa III Habsburga, królowa Francji przez małżeństwo z Ludwikiem XIII w 1615, matka Ludwika XIV, regentka (1643—61) w czasie jego małoletniości, z pomocą kardynała Mazarina, pierwszego ministra.

Jej nieszczęśliwe małżeństwo i jej stosunek do obu...

KATARZYNA AUSTRIACZKA

1533-72, Córka cesarza Ferdynanda I Habsburga i Anny z czes.-węg. linii Jagiellonów, od 1553 żona Zygmunta Augusta, chora na padaczkę, po kilku latach separacji spędzonych w Radomiu powróciła do Austrii.

Cecylia Renata Austriaczka

 

- pierwsza żona Władysława IV

Arcyksiężniczka Cecylia Renata urodziła się w 1611 roku jako szóste dziecko arcyksięcia Ferdynanda i Marii Anny Bawarskiej. Ferdynand Habsburg był fanatycznym katolikiem. Gdy zmarli jego synowie powiedział: "Mnie wystarczy, że przez ich urodzenie wzrosła liczba tych...

Eleonora Austriaczka

 

- jedyna żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Arcyksiężniczka Eleonora Maria Józefa urodziła się w 1653 roku. Jej matką była Eleonora Mantuańska, a ojcem - cesarz Ferdynand III. W domu panowała atmosfera miłości, edukacji księżniczki poświęcano dużo uwagi. Znała oprócz niemieckiego włoski i...

Elżbieta Austriaczka

 

- pierwsza żona Zygmunta Augusta

Elżbieta była córką Anny Jagiellonki (córki Władysława Jagiellończyka) i Ferdynanda I Habsburga. Urodziła się w 1526 roku. Prawie od kolebki przeznaczono ją na królową Polski i wielką księżną litewską. Niechęć Bony do tego związku opóźniła sprawę, a...

Katarzyna Austriaczka

 

- trzecia żona Zygmunta Augusta

Arcyksiężniczka Katarzyna urodziła się w 1533 roku jako córka króla rzymskiego, Ferdynanda Habsburga i Anny Jagiellonki. Jej ojciec był władcą Austrii, Czech i części Węgier a siostra Elżbieta - pierwszą żoną Zygmunta Augusta. Dzieciństwo spędziła Katarzyna w...

Anna Austriaczka (1601 - 66)

 

Żona Ludwika XIII, króla Francji, którego poślubiła w 1615. Była córką Filipa III, króla Hiszpanii.

Jej przyjaciółka księżna de Chevreuse była wciągnięta w spiski przeciwko kardynałowi A.J. Richelieu, ona sama zaś była oskarżona o ośmielanie księcia G. Buckinghama do czynienia jej zalotnych...

ANNA AUSTRIACZKA, Anna Rakuska

ur. 16 VIII 1573 w Grazu, zm. 10 II 1598 w Warszawie, Królowa pol. i szwedz., córka arcyksięcia Karola styryjskiego, pierwsza żona Zygmunta III Wazy, matka Władysława IV.

Jej ślub 1592 z Zygmuntem III Wazą, poprzedzony kilkuletnimi rokowaniami, wywołał w Polsce niezadowolenie ze względu na planowaną...

ANNA AUSTRIACZKA

ur. 22 IX 1601, zm. 20 I 1666» Królowa Francji, córka króla hiszp. Filipa III Habsburga i Małgorzaty Austriackiej, żona Ludwika XIII, matka Ludwika XIV i Filipa Orleańskiego.

Odsuwana od polityki ze względu na sympatie prohabsburskie, prowadziła intrygi, głównie przeciw kard. A.J. Richelieu; po śmierci...