Austria

Austria

Czytaj Dalej

Dojście Hitlera do władzy (szczegółowe omówienie sytuacji w Austrii i krajach ościennych)

29 stycznia 1937 roku nastąpiło zawarcie układu handlowego niemiecko-austriackiego, który definitywnie podporządkował gospodarkę Austrii III Rzeszy.

ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

12 marca wczesnym rankiem wojska niemieckie przekroczyły granicę austriacką, a w godzinach popołudniowych do Austrii wjechał Adolf Hitler.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Austria

W lipcu Austria została pod­zielona na 4 strefy okupacyjne: radziecką (Dolna Austria i Burgenland), amery­kańską (Górna Austria i Salzburg), brytyjską (Styria i Karyntia) i francuską (Tyrol i Vorarlberg).

Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

Sprawa Szlezwiku i Holsztyna: + 1850 – Wielka Brytania, Austria, Francja, Rosja i Szwecja podpisują protokół londyński, gwarantował on granice Danii + 1863 – umiera król duński Fryderyk VII i tron obejmuje po nim jego szwagier Chrystian IX, według prawa nie mógł on być królem w księstwach niemieckich + Bismarck przekonał Austrię, że nie powinien w tej sprawie występować Związek Niemiecki, ale tylko Prusy i Austria + luty ...

Gospodarka turystyczna Austrii

Około 2/5 obszaru Austrii zajmują lasy. Austria jest państwem w którym szczególny nacisk kładzie się na ochronę środowiska, czego dowodem jest fakt, że 28,2% powierzchni kraju zajmują obszary chronione.

Traktat pokojowy z Bułgarią i Austrią

Straty terytorialne dawnego Cesarstwa Austriackiego Morawy, Czechy, Śląsk Opawski i część Cieszyńskiego (po uregulowaniu sporu z Polską) na rzecz Czechosłowacji Kraina (bez części zachodniej, zajętej przez Włochy), południowa Styria i niemal cała Dalmacja oraz dawne wspólne terytorium Austrii i Węgier - Bośnia i Hercegowina na rzecz Jugosławii (Królestwa SHS) Bukowina na rzecz Rumunii południowy Tyrol, zachodnia Kraina i tzw.

Austria - XVIII wiek – absolutyzm

Mimo tego, że Maria Teresa miała jak największe prawa (najstarsza córka cesarza), do spadku po Karolu Vi zgłosiło się wielu pretendentów: a) sąsiedzi Austrii chcieli zlikwidować monarchię habsburską, b) Prusy domagały się Dolnego Śląska, c) Saksonia domagała się Górnego Śląska, części Austrii Dolnej i Moraw, d) Bawaria domagała się Czech, Austrii Górnej i Tyrolu, e) Jesienią 1740 król pruski Fryderyk II ...

Anschluss Austrii

Po zamieszkach wywołanych przez nazistów austriackich (inspirowanych przez Niemcy), Hitler pod groźbą interwencji zbrojnej, zmusił kanclerza Schusnigga do przekazania szeregu najwyższych stanowisk państwowych austriackim faszystom.

Walory turystyczne wybranych krajów: Austria, włochy, meksyk, francja i hiszpania

Kraje jakie wybrałem to : -Austria -Włochy -Francja -Meksyk -Hiszpanii Zacznijmy od Austrii, która posiada wiele walorów turystycznych jak, doskonale przygotowane szlaki do turystyki pieszej i rowerowej, wspaniałe, urzekające krajobrazy, unikalna fauna i flora, piękno alpejskich wiosek i miasteczek, doskonała infrastruktura turystyczna to zalety Austrii.

Austria i Galicja

Galicja i Lodomeria zostały poddane tej samej polityce kościelnej Metternicha, co Austria. Rząd austriacki początkowo starał się obsadzać biskupstwa w Galicji duchownymi Niemcami lub zgermanizowanymiCzechami czy też Węgrami.

Samorząd Austrii

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU AUSTRII Podstawowymi jednostkami administracyjnymi są gminy (Ortsgemeinden) będące samorządowymi korporacjami lokalnymi. Te szczególne prawa miejskie nadano w Austrii 15 miastom.

Samorząd terytorialny w Austrii

Republika Austrii jest federacją, którą tworzy 9 krajów związkowych (landów). Oddzielny kraj związkowy stanowi również stolica Austrii - Wiedeń. Te szczególne prawa miejskie nadano w Austrii 15 miastom.

AUSTRIA W XVII WIEKU

Oprócz niej były inne: Nadworna Izba Skarbowa i Nadworna Rada Wojenna oraz Kancelaria Nadworna, która zarządzała austriackimi dobrami dziedzicznymi oraz zajmowała się wieloma problemami ogólnymi monarchii. Austria wyszła z niej bez większych strat terytorialnych, dzięki poparciu Anglii i Rosji.

Kraje niemieckie i Austria w latach 1833 - 1846

Sytuacja polityczna w Austrii: + 1835 – 1848 rządy Ferdynanda I, był on niedorozwinięty umysłowo, dlatego w jego imieniu rządziła konferencja państwowa, złożona z arcyksięcia Ludwika, Metternicha i Franciszka Kolovrata, zwana ona była „rządem trzech starców” + starano się odgradzać Austrię od Europy, aby nie dotarły do niej tendencje wolnościowe, w owym okresie kraj ten zwany był „Chinami Europy” + dla sytuacji wewnętrznej groźne ...

AUSTRIA

Niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austrio, zawieraj małżeństwa, łac. Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!

DYNASTIA SASKA - Początki ingerencji Rosji, Prus i Austrii w sprawy Rzeczypospolitej

Piotr I porozumiał się z władcami Prus i Austrii. Rosja, Prusy i Austria podpisały kilka umów dotyczących wspólnej polityki wobec Rzeczypospolitej.

AUSTRIA

(1969); dzieli się na 9 krajów związkowych (Austria Górna, Dolna, Burgenland, Karyntia, Salzburg, Styria, Tyrol, Vorarlberg, Wiedeń). OKRES CESARSTWA AUSTRIACKIEGO (1805-1918) — Zmieniona sytuacja polit. Urbanowicz, Dramat austriacki XX wieku.

Analiza SWOT- Austria

Turystyka międzynarodowa Austria – analiza SWOT ATUTY: · Położenie w Europie centralnej · Przynależność do UE · Rola i jakość nauki i edukacji, kongresów, specjalizacji, podróże studialne · Urozmaicone krajobrazy pod względem florystycznym i form terenu · Zaliczany do jednego z najbardziej górzystych i lesistych krajów na kontynencie · Bogactwem naturalnym kraju są lasy, podnoszące jego walory turystyczne i rekreacyjne, a zarazem umożliwiające ...

Opera włoska w Niemczech i Austrii

W Monachium i w Hanowerze działali Agostino Steffani oraz jego uczen Pietro Torri, wDreznie Antonio Łoili, na dworze wiedenskim, gdzie opera włoska rozwineła sie najbujniejAntonio Caldara, Francesco Bartolomeo Conti, Antonio Draghi, Giovanni Battista i AntonioMaria Bononcini, a take kompozytor austriacki Johann Joseph Fux.

FRANCISZEK I (12 II 1768 - 2 III 1835), ostatni cesarz rzymsko-niem., pierwszy cesarz Austrii

W 1804 przyjął tytuł cesarza Austrii, co było reakcją na koronację Napoleona. Po rozpadzie Rzeszy Niemieckiej 6 VIII 1806 złożył koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i od tej pory był już tylko cesarzem Austrii jako Franciszek I.